Nguồn gốc lâu đời của chiếc cốc gỗ Masu

Chiếc cốc gỗ Masu đã tồn tại hơn 1300 năm trước, vào thời Nara đã được xác nhận. Mặc dù thực tế ban đầu chúng được sử dụng để đo thể tích, nhưng kích thước của chúng thay đổi theo từng vùng, không có kích thước thống nhất. Người thống nhất kích thước của cốc masu là Oda Nobunaga. Vào thời điểm đó, masu 10 go (Masu cực lớn) đã trở nên phổ biến ở Kyoto và ông đã ra lệnh đóng dấu của Mạc phủ trên mỗi chiếc cốc như vậy, do đó biến nó thành cốc masu chính thức, do đó Kyomasu đã ra đời. Chính quyền Hideyoshi cũng đã kế thừa phong tục này.
Năm 1669, Mạc phủ Edo đã tiếp tục quá trình tiêu chuẩn hóa này dựa trên Kyomasu bằng cách tạo ra cái gọi là Kyomasu Mới, đã trở thành cơ sở của các kích thước masu thống nhất mà chúng ta đang sử dụng ngày nay.

THẬN TRỌNG: Nếu đọc hết những điều này, bạn sẽ khao khát có được cốc masu của riêng mình!

Mục tiêu của chúng tôi là giới thiệu truyền thống tốt đẹp của việc sử dụng cốc masu đến với nhiều người. Chúng tôi hy vọng rằng nhiều bạn sẽ làm quen với cốc masu đến nỗi ngay cả những người Nhật Bản quen của bạn cũng sẽ ngạc nhiên. Bằng cách đó, mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là làm cho thế giới trở nên thuận tiện hơn và hạnh phúc hơn.

https://masu-japan.com/about.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *