Triết lý công ty Event21

Nếu bạn hạnh phúc
(Cả thế giới cũng hạnh phúc!)

「Ba cách hạnh phúc từ trái đất đến bạn và mọi người!」
※ ba cách hạnh phúc
Hạnh phúc của người mua (Khách hàng)
Hạnh phúc của người bán (Bản thân = Đồng nghiệp = Công ty)
Hạnh phúc thế giới (Gia đình = Xã hội = Nhật Bản = Thế giới = Vũ trụ)
chúng ta hạnh phúc!
(Mọi thứ hạnh phúc!)

「Bản thân và mọi người xung quanh (= Chúng tôi) có nghĩa là Mọi thứ đều hạnh phúc!」
※ Mọi thứ (Vạn vật, Tâm trí)
Những thứ bình an trong tâm trí. Nói theo cách khác, để mỉm cười với niềm vui trong cuộc sống hàng ngày.
Tâm trí là một hy vọng. Để trở thành người mà bạn muốn hướng đến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *