Event21 có thể đối phó với hầu hết tất cả các vì chúng tôi là một công ty sự kiện với hơn 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

1, Lập kế hoạch sự kiện, thực hiện
2, Xây dựng trang web sự kiện, tiến hành các sự kiện
3, Cho thuê mặt hàng sự kiện, cho thuê, bán hàng
4, Tạo bảng hiệu, thiết kế
5, Chúng tôi thường xuyên thực hiện các công trình xây dựng trang web sự kiện trên khắp Nhật Bản: Nara, Osaka, Kyoto, Kobe từ vùng Kansai, Tokyo, Nagoya, Yokohama, Sendai, Sapporo, Fukuoka, vv từ các khu vực khác chỉ để đề cập đến một vài trong toàn bộ phạm vi Nhật Bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *