Tokyo cổ kính và hiện đại

Tokyo thở với truyền thống bốn trăm năm kể từ thời Edo.
Nó là một thành phố không bao giờ dừng lại và nắm lấy tương lai.
Truyền thống và đổi mới gặp gỡ và phát triển để tạo ra giá trị mới tại Tokyo.
Cũ gặp mới
Nó tràn đầy năng lượng và sự phấn khích của Tokyo.
Trải nghiệm những điều bất ngờ bắt đầu từ đây.

https://tokyotokyo.jp/about/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *