WHAT DOES AN EVENT FASHION SHOW NEED TO PREPARE?

Nắm được rõ chủ đề, ý nghĩa của bộ sưu tập trang phục cần đưa ra trình diễn.
Dự tính ngân sách tổ chức trình diễn thời trang.
Nghiên cứu nắm rõ được các yếu tố ảnh hưởng và liên quan sự kiện Fashion show.
Chuẩn bị nhân sự cho buổi trình diễn thời trang.
Lên dách sách khách mời tham dự buổi trình diễn.
Lựa chọn địa điểm và thời gian tổ chức phù hợp.
Lên phương án thiết kế sân khấu, cho sự kiện trình diễn.
Xây dựng kịch bản chương trình.
Liên hệ với các chuyên gia trong lĩnh vực thời trang.
Âm thanh, ánh sáng trong sự kiện thời trang.
Chuẩn bị chuyên viên stylist, đạo diễn catwalk thời trang.
Dự toán số lượng khách mời tham dự sự kiện.
Lên phương án dự trù kinh phí tổ chức và các trường hợp phát sinh trong sự kiện.
Tìm kiếm các đối tác, đơn vị truyền thông tổ chức sự kiện chuyên tổ chức Fashion Show uy tín.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *