Ứng Dụng Của Insight Như Thế nào?

Customer Insight là một thuật ngữ không còn xa lạ với nhiều Marketer. Nhưng ứng dụng của Insight như thế nào? Thì còn quá nhiều thông tin mơ hồ cho điều này. Mặc dù không có những chuẩn mực chung nhưng đây là một số ứng dụng mà bạn có thể sử dụng Insight khách hàng hiệu quả. Khi có cái nhìn về Insight khách hàng đúng đắn, doanh nghiệp sẽ đưa ra được hướng phát triển trong tương lai, 2 lợi ích chính mà insight mang lại đó là:

 1. Tiếp thị.
 2. Phát triển sản phẩm mới.

Vì vậy, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về ứng dụng của Insight vào chiến lược kinh doanh để trở nên đắt giá nhé!

Customer Insight là gì? Dân Marketing nào cũng nên biết điều này

Đánh giá mức độ tác động

Giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả của những chiến dịch marketing tác dụng đến hành vi khách hàng và dự đoán các phản ứng và thay đổi của khách hàng. Theo hướng tích cực hay tiêu cực. Dựa vào các đánh giá này mà bạn có thể điều chỉnh mức giá phù hợp trước khi đưa ra thị trường.

Tăng giá trị trọn đời

Là đánh giá giá trị trọn đời (lifetime value) của các khách hàng và cho phép doanh nghiệp đo lường nhiều yếu tố như chi phí để có một khách hàng và tỉ lệ khách hàng ngưng sử dụng dịch vụ.

Phân tích xu hướng

Bạn cần phân tích xu hướng thị trường để đoán trước hành vi khách hàng trong tương lại dựa trên các hành động trước và giúp doanh nghiệp dễ dàng dẫn dắt khách hàng.

Phân tích cross-sell / up-sell

Xác định mối quan hệ giữa các sản phẩm/dịch vụ để đưa ra các gói bán chéo, bán thêm cho các sản phẩm/dịch vụ. Các sản phẩm kết hợp này sau đó có thể dùng để cross-sell hoặc up-sell. Cross-sell.

 • Cross-sell: bán kèm thêm các sản phẩm có liên quan cho khách hàng đã mua một loại sản phẩm.
 • Up-sell: bán một sản phẩm cùng loại nhưng cao cấp hơn sản phẩm mà khách hàng đang sử dụng.

Đi xa hơn không chỉ là customer insight

Sau khi ứng dụng xong, bạn còn phải đo lường được hiệu quả từ những hành động đó và rút ra được bài học và có 2 điều bạn cần nên làm:

 • Đánh giá
 1. Mức độ hiệu quả? Dùng công cụ nào để đo lường? Các tiêu chuẩn đo lường là gì? Điều này bạn cần đưa ra khi nghiên cứu Insight và triển khai các chiến lược Marketing.
 2. Mức độ hiệu quả đạt bao nhiêu % và có cách nào làm tốt hơn không?
 3. Không hiệu quả do đâu? Insight đã đúng với nhóm đối tượng hay chưa? Hay do bạn nghiên cứu chưa đúng Insight?cần phải tìm ra vấn đề để khắc phục.
 • Dữ liệu thu thập được
 1. Các hoạt động thu được những dữ liệu gì?
 2. Dựa trên những dữ liệu mới chúng ta có thể tìm thêm Insight nào?
 3. Có thể tìm ra các insight mới hay không?
 4. Một Insight có thể ứng dụng nhiều hành động?

Tổng kết

Để tạo ra một Insight tốt, bạn cần dựa trên nhiều nguồn data khác nhau và sau đó diễn giải, phân tích để tạo ra nhận định về khách hàng, ứng dụng chúng vào việc kinh doanh để tăng lợi nhuận. Trong thế giới chúng ta đang sống ngày nay, Insight rất quan trọng, chúng ta cần giữ liên lạc chặt chẽ với khách hàng của mình dù trong môi trường nào, họ luôn muốn được lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ.

Trích nguồn và tham khảo tại: https://www.cask.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *