Unique inventions of Japan

Anti-harassment costumes, karaoke, self-listening … are unique products that you can only find in Japan.

nhung-phat-minh-doc-nhat-vo-nhi-cua-nhat-ban

Hand-shaped cases bring warmth to users.

nhung-phat-minh-doc-nhat-vo-nhi-cua-nhat-ban-1

Shoes with mini umbrellas for trendy ladies in the rainy season.

nhung-phat-minh-doc-nhat-vo-nhi-cua-nhat-ban-2

There’s no need to wear an umbrella or raincoat with your body when you own this versatile shoe.

nhung-phat-minh-doc-nhat-vo-nhi-cua-nhat-ban-3

The supporting hand helps computer users to sit correctly and prevent drowsiness.

nhung-phat-minh-doc-nhat-vo-nhi-cua-nhat-ban-4

Men can confidently show off their muscles without training.

nhung-phat-minh-doc-nhat-vo-nhi-cua-nhat-ban-5

Anti-harassment outfits for women.

nhung-phat-minh-doc-nhat-vo-nhi-cua-nhat-ban-6

This special wrapping paper helps women be more elegant while eating.

Những phát minh ‘độc nhất vô nhị’ của Nhật Bản

Trang phục chống quấy rối, karaoke tự hát tự nghe… là những sản phẩm độc lạ mà bạn chỉ có thể tìm được ở Nhật Bản. 

nhung-phat-minh-doc-nhat-vo-nhi-cua-nhat-ban

Ốp lưng hình bàn tay mang lại cảm giác ấm áp cho người dùng. 

nhung-phat-minh-doc-nhat-vo-nhi-cua-nhat-ban-1

Giày kèm ô mini cho những quý cô sành điệu trong mùa mưa. 

nhung-phat-minh-doc-nhat-vo-nhi-cua-nhat-ban-2

Chẳng cần phải mang ô hoặc áo mưa bên người khi bạn sở hữu đôi giày đa năng này. 

nhung-phat-minh-doc-nhat-vo-nhi-cua-nhat-ban-3

Bàn tay nâng đỡ giúp người dùng máy tính ngồi đúng tư thế và tránh ngủ gật. 

nhung-phat-minh-doc-nhat-vo-nhi-cua-nhat-ban-4

Cánh mày râu tự tin khoe cơ bắp mà không cần luyện tập.

nhung-phat-minh-doc-nhat-vo-nhi-cua-nhat-ban-5

Trang phục chống quấy rối cho chị em phụ nữ. 

nhung-phat-minh-doc-nhat-vo-nhi-cua-nhat-ban-6

Loại giấy gói đặc biệt này giúp phái đẹp trang nhã hơn trong lúc ăn.

Japanese investors will boom their M&A into Vietnam after Covid-19

The wave of Japanese companies conducting investment procedures in Vietnam is expected to increase sharply when the isolation barrier is removed.

At the recent Vietnam M&A Forum 2020, Mr. Masataka Sam Yoshida, Global Director of Transnational Mergers and Acquisitions Services, RECOF Corporation, said that the trend of Japanese M&A companies entering Vietnam will be vibrant in the post-period. Covid-19.

According to Mr. Masataka Sam Yoshida, the first basis to promote the investment wave in Vietnam is that Japanese companies need new markets to expand as most sectors in Japan have hit the ceiling. Nearly a third of the population is over 65 years old, making the average age of Japanese people 48.4 years old, nearly 20 years older than Vietnamese, the population declining by 276,000 per year.

The second factor is the M&A growth strategy supported by the abundant money in Japan accumulated over the past 20 years, more than 2,345 billion USD, existing in the form of bank deposits with 0% interest rates. The pressure to reinvest this amount of shareholders makes 2019 a record with more than 4,000 transactions in all types of M&A.

Based on the number of transactions in 2020 to the end of October, Vietnam is the 5th destination in the world in terms of number of transactions (21 transactions). In particular, considering the recent growth rate of M&A transactions between Vietnam and Japan, Vietnam might start to compete with the UK at No. 2.

Nhà máy sản xuất điều hòa của thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam.Ảnh: Daikin.

Factory manufacturing Japanese brand air conditioner in Vietnam Photo: Daikin.

Mr. Masataka Sam Yoshida explained, from the Japanese point of view, there are about 5,500 Japanese companies in this country, so it is too late to join. Regarding Myanmar, there are only less than 400 Japanese companies and conservative Japanese investors still have to wait to consider the appropriate time.

Meanwhile, Vietnam has about 2,000 Japanese companies, classified in the group of safe and potential destinations. Therefore, when the barrier to quarantine and limit the pandemic into Vietnam is lifted, a large wave of Japanese companies waiting to conduct investment procedures will emerge strongly.

The M&A trend of Japanese investors in Southeast Asia, in which Vietnam achieved the highest number of deals with 33 deals in 2019, 1.5 times higher than the previous year. This is a concrete testament to the Japanese companies’ interest in Vietnam.

Considering the ranking of countries by transaction value, in the past, due to the small size of enterprises, Vietnam has never been in the top three countries. But in 2019, the transaction value in Vietnam reached 389 million USD, 2.8 times more than in 2017 and ranked in the top 3 for the first time, with a very small difference compared to the country standing in position. Indonesia (valued at $ 415 million) was second.

Most recently, in the first 10 months of 2020, there were 21 announced M&A transactions between Japan and Vietnam, second only to Singapore. Despite a 25% decrease year-on-year due to the impact of the epidemic, considering the total number of outbound transactions in Japan decreased by 33% during this period, Vietnam’s 25% decline shows that it is still positive. than other countries.

In terms of transaction value, Vietnam ranked second with 282 million USD. Vietnam even occupies a higher position than 2019 in the transaction value ranking.

“The interest from Japanese investors to Vietnam is huge even during the pandemic. The slowdown in investment activities is only a matter of time and the M&A market will be active again when the hurdle. quarantine has been removed, “said Masataka Sam Yoshida.

Nhà đầu tư Nhật sẽ bùng nổ M&A vào Việt Nam hậu Covid-19

Làn sóng các công ty Nhật tiến hành thủ tục đầu tư tại Việt Nam dự báo tăng mạnh khi rào cản cách ly được dở bỏ.

Tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2020 mới đây, ông Masataka Sam Yoshida, Giám đốc toàn cầu Dịch vụ mua bán – sáp nhập xuyên quốc gia RECOF Corporation cho biết, xu hướng công ty Nhật M&A vào Việt Nam sẽ sôi động trong giai đoạn hậu Covid-19.

Ông Masataka Sam Yoshida phân tích, cơ sở đầu tiên thúc đẩy làn sóng đầu tư vào Việt Nam là các công ty Nhật cần thị trường mới để mở rộng do hầu hết lĩnh vực ở Nhật đã phát triển chạm trần. Gần một phần ba dân số có độ tuổi trên 65, khiến độ tuổi trung bình của người Nhật là 48,4 tuổi, hơn người Việt Nam gần 20 tuổi, dân số giảm khoảng 276.000 mỗi năm.

Yếu tố thứ hai là chiến lược tăng trưởng M&A được hỗ trợ bởi nguồn tiền dồi dào ở Nhật tích lũy trong 20 năm qua, hơn 2.345 tỷ USD, tồn tại ở hình thức tiền gửi ngân hàng với lãi suất 0%. Với sức ép phải tái đầu tư số tiền này của các cổ đông khiến năm 2019 đạt kỷ lục với hơn 4.000 thương vụ trong tất cả loại hình M&A.

Căn cứ vào số lượng giao dịch năm 2020 tính đến cuối tháng 10, Việt Nam là điểm đến thứ 5 trên thế giới về số lượng thương vụ (21 thương vụ). Trong đó, nếu xét về tốc độ tăng trưởng giao dịch M&A giữa Việt Nam và Nhật Bản gần đây, Việt Nam có thể bắt đầu cạnh tranh với Anh Quốc ở vị trí số 2.

Nhà máy sản xuất điều hòa của thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam.Ảnh: Daikin.

Nhà máy sản xuất điều hòa của thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam.Ảnh: Daikin.

Ông Masataka Sam Yoshida giải thích thêm, theo quan điểm của người Nhật, tại Thái Lan có khoảng 5.500 công ty Nhật Bản ở nước này nên đã quá muộn để nhập cuộc. Về Myanmar, chỉ có chưa đến 400 công ty Nhật Bản và các nhà đầu tư Nhật Bản bảo thủ vẫn phải chờ xem xét thời điểm thích hợp.

Trong khi đó, Việt Nam có khoảng 2.000 công ty Nhật Bản, được xếp vào nhóm điểm đến an toàn và đầy tiềm năng. Vì vậy, khi rào cản về cách ly và hạn chế đại dịch vào Việt Nam được dỡ bỏ, một làn sóng lớn các công ty Nhật Bản chờ đợi để tiến hành các thủ tục đầu tư sẽ xuất hiện mạnh mẽ.

Xu hướng M&A của các nhà đầu tư Nhật Bản vào khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam đạt số thương vụ cao nhất với 33 thương vụ trong năm 2019, cao hơn 1,5 lần so với năm trước. Điều này là minh chứng cụ thể cho sự quan tâm của các công ty Nhật Bản đối với Việt Nam.

Xem xét theo thứ hạng các quốc gia xếp theo giá trị giao dịch, trước đây, do quy mô doanh nghiệp nhỏ, Việt Nam chưa bao giờ nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu. Nhưng năm 2019, giá trị giao dịch ở Việt Nam đã đạt đến 389 triệu USD, gấp 2,8 lần so với năm 2017 và lần đầu tiên được xếp hạng trong top 3, với sự chênh lệch rất nhỏ so với nước đứng ở vị trí thứ hai là Indonesia (giá trị 415 triệu USD).

Gần đây nhất là trong 10 tháng đầu năm 2020, giữa Nhật Bản và Việt Nam có 21 giao dịch M&A công bố, chỉ đứng sau Singapore. Mặc dù sụt giảm 25% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của đại dịch, nhưng nếu xét tổng số lượng giao dịch ra nước ngoài của Nhật giảm 33% trong giai đoạn này, mức giảm 25% của Việt Nam cho thấy vẫn tích cực hơn các quốc gia khác.

Xét về giá trị giao dịch, Việt Nam đứng thứ hai với 282 triệu USD. Việt Nam thậm chí còn chiếm vị trí cao hơn so với năm 2019 trong bảng xếp hạng giá trị giao dịch.

“Sự quan tâm từ nhà đầu tư Nhật Bản với Việt Nam là rất lớn ngay cả trong đại dịch. Việc chậm lại trong hoạt động đầu tư hoàn toàn chỉ là vấn đề về thời gian và thị trường M&A sẽ sôi động trở lại khi rào cản cách ly được dỡ bỏ”, ông Masataka Sam Yoshida nói.

The profession of crying in Japan

Hidefumi Yoshida, a high school teacher, identifies himself as “namida sensei” (tearful teacher) has helped 50,000 people “cry” over the past seven years.

Very few Japanese “know how to cry”, but according to Hidefumi Yoshida, Japanese people cry easily at first. “It is said that crying in some Asian countries will be criticized for being weak, so this expression of emotions is not recommended in Japan,” said Yoshida.

This man tried to change this perception by educating people about the benefits of crying: a relaxing and anti-stress way.

“If you cry once a week, you can live a stress-free life. Crying is more effective than laughing or sleeping at relieving stress,” he said.

According to Yoshida, crying has great mental health benefits by stimulating parasympathetic nerve activity, slowing the heart rate, and calming the mind.

The harder it is to cry, the more comfortable you feel when you can cry. Even a small drop can do wonders for health and bring happiness.

Hidefumi Yoshida là thầy dạy khóc suốt gần 8 năm qua. Ảnh: en24.news.

Hidefumi Yoshida has been a crying teacher for almost 8 years. Photo: en24.news.

But tears alone is not enough. Hidefumi Yoshida said the type of tears that fall is also important. Tears that arise from brief emotional experiences like watching a drama or a romantic movie, watching a book or listening to a song are the best. Crying from sadness causes prolonged suffering and negative consequences.

He has pursued a career preaching the benefits of crying for more than seven years. However, this job only really succeeded in 2015, when Japan introduced the mandatory stress test program for companies with 50 or more employees. Since then, he has struggled to keep up with the “orders” of companies and other organizations. Hidefumi Yoshida gives a presentation, using his rui-katsu (tear-seeking technique) to help people relieve stress.

“I use movies, children’s books and letters to make everyone else. I show them movies with different themes, such as family, animals, athletes or nature. “Many people cry because the natural scenery is so beautiful and majestic”, he said.

One participant in the rui-katsu experience said that they were not sure if they could cry or not. “However, I was surprised when I was overwhelmed with emotions and cried non-stop. After that, I felt refreshed like a bath,” said the person.

Nghề dạy khóc ở Nhật Bản

Hidefumi Yoshida, một giáo viên trung học, tự nhận mình là “namida sensei” (giáo viên nước mắt) đã giúp 50.000 người “biết khóc” trong hơn bảy năm qua.

Rất ít người Nhật “biết cách rơi nước mắt”, nhưng theo Hidefumi Yoshida, người Nhật ban đầu rất dễ khóc. “Người ta nói rằng việc khóc ở một số quốc gia châu Á sẽ bị chê bai, dè bỉu là yếu đuối nên cách thể hiện cảm xúc này cũng không được khuyến khích ở Nhật”, Yoshida nói.

Người đàn ông này đã cố gắng thay đổi nhận thức này bằng cách giáo dục mọi người về lợi ích của việc khóc: đây một cách thư giãn và chống căng thẳng.

“Nếu khóc mỗi tuần một lần, bạn có thể sống một cuộc sống không căng thẳng. Khóc hiệu quả hơn cười hoặc ngủ trong việc làm giảm căng thẳng”, anh nói.

Theo Yoshida, khóc mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe tinh thần bằng cách kích thích hoạt động thần kinh phó giao cảm, làm chậm nhịp tim và xoa dịu tâm trí.

Càng khó khóc, khi khóc được, bạn càng cảm thấy dễ chịu. Dù chỉ một giọt nhỏ cũng làm nên điều kỳ diệu cho sức khỏe và mang đến hạnh phúc.

Hidefumi Yoshida là thầy dạy khóc suốt gần 8 năm qua. Ảnh: en24.news.

Hidefumi Yoshida là thầy dạy khóc suốt gần 8 năm qua. Ảnh: en24.news.

Nhưng rơi nước mắt thôi chưa đủ. Hidefumi Yoshida cho biết loại nước mắt rơi ra cũng rất quan trọng. Nước mắt xuất hiện do những trải nghiệm cảm xúc ngắn ngủi như xem phim truyền hình hoặc một bộ phim lãng mạn, xem sách hay nghe một bài hát là loại tốt nhất. Khóc do buồn phiền lại khiến ta đau khổ kéo dài và gây hậu quả tiêu cực.

Ông đã theo đuổi sự nghiệp rao giảng lợi ích của việc khóc suốt hơn bảy năm qua. Tuy nhiên, công việc này chỉ thực sự thành công vào năm 2015, khi Nhật Bản giới thiệu chương trình kiểm tra căng thẳng bắt buộc cho các công ty có từ 50 nhân viên trở lên. Từ đó, ông phải vật lộn để theo kịp “đơn đặt hàng” của các công ty và các tổ chức khác. Hidefumi Yoshida thuyết trình, sử dụng rui-katsu (kỹ thuật tìm kiếm nước mắt) của mình để giúp mọi người giải tỏa căng thẳng.

“Tôi sử dụng các bộ phim, sách thiếu nhi và các bức thư để làm mọi người khác. Tôi cho họ xem các bộ phim với các chủ đề khác nhau, chẳng hạn như gia đình, động vật, vận động viên hoặc thiên nhiên. Nhiều người khóc chỉ vì cảnh sắc thiên nhiên quá đẹp và hùng vĩ”, ông kể.Một người tham gia trải nghiệm rui-katsu cho biết, họ từng không chắc mình có thể khóc hay không. “Tuy nhiên, tôi đã rất ngạc nhiên khi mình tràn ngập cảm xúc và khóc không ngừng. Sau đó, tôi thấy sảng khoái như được tắm”, người này nói.

The ‘only visible in Japan’ things

Japan is known for great inventions, but it’s not just about big things.

152

Separate icons for people with disabilities

Other countries often use the image of the person in a wheelchair as a symbol of the disabled, but Japan has chosen to use the image of four-leaf clover. The reason is supposed to avoid the misunderstanding that all disabled people use a wheelchair. Besides, the clover is considered a lucky symbol because it is not very popular. Taking four-leaf clover symbolizing the disabled is a unique and creative idea that helps the disabled not think that they are incompetent.

Car decals for older drivers

Special decals are recommended to people 70 years of age and older to denote “this car is driven by the elderly” (Kōreisha brand). Drivers aged 75 and over are required to have this sticker on their vehicle. That way, other drivers can recognize and care to yield, help or “sympathize” more. The fact that the owner has this mark also means that they have the right to park in the reserved area.

Badges for pregnant women

A circular badge with the words “I have a baby in my belly” is offered to pregnant women. Thus, train riders will make room for pregnant women on crowded trains. This makes pregnancy less stressful and stressful.

Heating toilet, with hand wash basin

The luxury toilets in Japan all have heating, which is very useful in winter. In addition, the toilet also incorporates a sink. The running water after you wash your hands can be used to flush the toilet. This helps to reduce wastage of water.

Karaoke microphone does not sound

Karaoke singing can be a nuisance for the neighbors, especially if you live in an apartment. To solve this problem Japanese companies have created a microphone that can block about 70% of the sound you emit.

Braille on everyday items

The printing of braille on all objects that the visually impaired can use is very popular in Japanese culture. Manufacturers print braille on cans to separate wine and other beverages, even on toilet buttons, number of seats on high-speed trains, on coin vending machines and even on glue bottles.

Yellow lines on pavement to guide people with poor eyesight

Inspired by the braille, Seiichi Miyake has created its own yellow path so that people with low vision can still see it. The dots indicate danger ahead, while the long squares indicate the way for the blind.

Cell holding area

Some places in Japan provide lockers with locks to hold your umbrella. After that, you can move around the building more easily without having to hold the umbrella beside you. Not bringing wet umbrellas into your building also means that you don’t get the floor wet and no one will slip.

Use a small tray for cash payments

Using a tray for cash payments is not only a polite gesture, but also practical and helpful. Customers can easily see if they have given them the right amount, have given enough money, have not lost any money.

Public phone booth is wheelchair-friendly

Although smartphones are widely used in this era, Japan still retains public phone booths, in case of natural disasters. These public phones are often placed below eye level, to be served by wheelchair users.

Decals are for the hearing impaired

Japan allows deaf drivers to ride in traffic. However, they do provide these drivers with a butterfly sticker. When one driver has this sticker, other drivers must be patient and support them. The symbol represents ears that look like a butterfly, simply because their pronunciation is similar.

Yellow flags for children to cross crowded roads

Children in Japan often move on their own, so they will have to cross the street without adult supervision. Yellow flags are installed to warn motorists that someone is crossing the street. These flags are available on the sidewalks of busy roads. Children can use the flag and return them to the box across the street.

Lovely shaped barricades on construction sites

In order not to disturb others, workers on construction sites are required to minimize noise from construction work. Some activities on site are only carried out at a specific time, and if there are any changes to the itinerary, someone will always guide the road users. Interestingly, there are always beautiful warning devices in use on site.

Những điều ‘chỉ có thể thấy ở Nhật Bản’

Nhật Bản được biết đến với những phát minh vĩ đại, nhưng không chỉ dừng lại ở những thứ lớn lao.

152

Biểu tượng riêng dành cho người khuyết tật

Các quốc gia khác thường dùng hình ảnh người ngồi xe lăn làm biểu tượng của người khuyết tật, nhưng Nhật Bản lại chọn sử dụng hình ảnh cỏ bốn lá. Lý do được cho là để tránh mọi người hiểu nhầm rằng tất cả những người tàn tật đều sử dụng xe lăn. Bên cạnh đó, cỏ bốn lá được coi là biểu tượng may mắn vì nó không phổ biến. Việc lấy cỏ bốn lá biểu tượng cho người tàn tật là một ý tưởng độc đáo, sáng tạo, giúp người tàn tật không suy nghĩ rằng mình thiếu năng lực.

Đề can xe cho các tài xế lớn tuổi

Những người từ 70 tuổi trở lên được khuyến nghị sử dụng loại đề can đặc biệt để biểu thị “xe ôtô này do người cao tuổi lái” (nhãn hiệu Kōreisha). Lái xe từ 75 tuổi trở lên bắt buộc phải dán đề can này trên xe. Bằng cách đó, các tài xế khác có thể nhận biết và quan tâm nhường nhịn, giúp đỡ hoặc “thông cảm” hơn. Việc chủ xe có dấu này cũng đồng nghĩa họ có quyền đậu xe trong khu vực dành riêng.

Phù hiệu dành riêng cho bà bầu

Tấm phù hiệu tròn với dòng chữ “Tôi có em bé trong bụng” được trang bị cho các phụ nữ mang thai. Nhờ thế, những người đi tàu sẽ nhường chỗ cho các bà bầu trên những chuyến tàu đông đúc. Điều này giúp cho việc mang thai bớt căng thẳng và áp lực hơn.

Bồn cầu có chức năng sưởi, có bồn rửa tay

Những nhà vệ sinh sang trọng ở Nhật Bản đều có hệ thống sưởi, điều này rất hữu ích trong mùa đông. Ngoài ra, bồn cầu còn tích hợp cả một bồn rửa. Nước chảy sau khi bạn rửa tay có thể được sử dụng để xả bồn cầu. Điều này giúp giảm thiểu sự lãng phí nước.

Micro karaoke không phát ra tiếng

Việc hát karaoke có thể gây phiền toái cho hàng xóm, đặc biệt nếu bạn sống trong chung cư. Để giải quyết vấn đề này các công ty Nhật Bản đã tạo ra một chiếc micro có thể giúp chặn khoảng 70% âm thanh bạn phát ra.

Chữ nổi trên các vật dụng hàng ngày

Việc in chữ nổi trên mọi vật dụng để người khiếm thị có thể sử dụng rất phổ biến trong văn hóa của người Nhật. Các nhà sản xuất in chữ nổi trên lon để phân tách rượu và đồ uống khác, thậm chí trên nút toilet, số ghế trên tàu cao tốc, trên máy bán đồ bằng tiền xu và thậm chí trên chai keo dán.

Vạch vàng trên vỉa hè để hướng dẫn người thị lực kém

Lấy cảm hứng từ chữ nổi, Seiichi Miyake đã tạo ra những đường đi riêng màu vàng để những người có thị lực kém vẫn có thể nhìn thấy dễ dàng. Các dấu chấm là để cảnh báo nguy hiểm ở phía trước, trong khi các ô dài là để chỉ đường cho người mù.

Khu vực giữ ô

Một số nơi ở Nhật Bản cung cấp tủ có khóa để để giữ ô của bạn. Sau đó, bạn có thể di chuyển trong tòa nhà dễ dàng hơn mà không phải khư khư chiếc ô bên mình. Không mang theo chiếc ô ướt vào tòa nhà cũng đồng nghĩa với việc bạn không làm sàn bị ướt và không ai bị trượt ngã.

Sử dụng khay nhỏ phục vụ việc thanh toán bằng tiền mặt

Sử dụng khay cho việc thanh toán bằng tiền mặt không chỉ là một cử chỉ lịch sự, mà còn thực tế và hữu ích. Khách hàng có thể dễ dàng nhìn xem mình đã đưa đúng, đưa đủ tiền chưa, có bị rớt đồng nào không.

Bốt điện thoại công cộng thân thiện với người đi xe lăn

Dù thời đại này, điện thoại thông minh được sử dụng rộng rãi, Nhật Bản vẫn giữ lại các bốt điện thoại công cộng, trong trường hợp thiên tai. Những chiếc điện thoại công cộng này thường được đặt thấp hơn tầm mắt, để phục vụ cho những người ngồi trên xe lăn.

Đề can dành riêng cho người khiếm thính

Nhật Bản cho phép những người lái xe khiếm thính tham gia giao thông. Tuy nhiên, họ cung cấp cho những lái xe này một loại đề can hình con bướm. Khi một lái xe có đề can này, những người lái xe khác phải kiên nhẫn và hỗ trợ họ. Biểu tượng đại diện cho đôi tai trông giống như một con bướm, đơn giản vì cách phát âm của chúng có tương đồng.

Cờ vàng cho trẻ em băng qua những con đường đông đúc

Trẻ em ở Nhật Bản thường tự đi lại, nên chúng sẽ phải sang đường mà không có sự giám sát của người lớn. Những lá cờ vàng được trang bị để cảnh báo những người lái xe ô tô rằng có người đang băng qua đường. Những lá cờ này có sẵn trên vỉa hè của những con đường đông đúc. Trẻ em có thể sử dụng cờ và trả chúng vào thùng ở bên kia đường.

Rào chắn hình thù đáng yêu ở các công trường xây dựng

Để không làm phiền người khác, công nhân trong các công trường xây dựng được yêu cầu giảm thiểu tiếng ồn từ công việc xây dựng. Một số hoạt động trên công trường chỉ được thực hiện vào một thời điểm cụ thể, và nếu có bất kỳ thay đổi nào về lộ trình, sẽ luôn có người hướng dẫn người tham gia giao thông. Điều thú vị là trên công trường luôn có các thiết bị cảnh báo đẹp mắt được sử dụng.

Aquariums in Japan ‘miraculously revived’ after the tsunami disaster

Aquamarine Fukushima returned to welcome guests just 4 months after all marine life died.

Fukushima Aquamarine Aquarium was built in 2000 with a mostly glass design, with a modern curved dome. The building is located on the coast of Iwaki City, Fukushima Prefecture.

In November 2011, the project was destroyed 90% after the tsunami. All marine life living here died due to the power outage in the city, the oxygen supply was not working.

Mr. Masa Twata is a speaker at the aquarium since the early days of this place welcoming guests. “I don’t dare to recall that fateful day. Two days later, the director asked the entire staff to come together and think about plans to repair,” Mr. Masa Twata said. Only 4 months after the disaster, this place was completely restored.

Currently, the aquarium is home to hundreds of species of marine life. It has two main spaces: the experience zone and the living area designed with 4 floors.

Aquamarine Fukushima is the first aquarium to have a water tank designed in a triangular shape in the form of a tunnel. Glass plate is 40 cm thick, withstands great pressure of water. Here, people recreate the flow of sea water, one side is hot water, the other is cold.

At the entrance to the aquarium, you will be overwhelmed by a water tank twice the height of a human.

Your guide will take you on a tour of the habitats of different species. At the experience area, you can both watch and use bare feet to touch the starfish, flat fighting fish, sea cucumber …

It also exhibits many rare species such as the African coelacant, a very old fish in African waters. According to the tour guide, this species predates dinosaurs.

A herringbone model on display on the 3rd floor.

Many fossils under the sea are also arranged for guests to learn. Some schools around the area let students come here to visit and learn about the world of marine life.

Large tank containing more than 30,000 fish is separated by tall glass. This area is also home to seals, sea lions, wild ducks …

The restaurant is right inside the aquarium, where you can sit back to rest, relax after visiting.

Currently, the museum is one of the attractions in the Han River company’s Japan discovery schedule. If you are self-sufficient, you can take the train to Izumi station on the JR Joban line, which is the station closest to the aquarium. From Izumi Station, you continue on the bus that takes the Onahama / Ena Line and get off at Shisho Iriguchi station. After that, you will continue to walk for another 10 minutes to arrive.

Thuỷ cung ở Nhật Bản ‘hồi sinh thần kỳ’ sau thảm họa sóng thần

Khu Aquamarine Fukushima trở lại đón khách chỉ 4 tháng sau khi toàn bộ sinh vật biển bị chết.

2

Thủy cung Aquamarine Fukushima được xây dựng vào năm 2000 với thiết kế chủ yếu bằng kính, có mái vòm cong hiện đại. Công trình tọa lạc bên bờ biển thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima.

Tháng 11/2011, công trình bị tàn phá 90% sau thảm họa sóng thần. Toàn bộ sinh vật biển sống tại đây bị chết do thành phố mất điện, hệ thống cung cấp oxy không hoạt động.

Ông Masa Twata là thuyết minh viên tại thủy cung từ những ngày đầu nơi này đón khách. “Tôi không dám nhớ lại ngày định mệnh đó. Hai ngày sau đó, giám đốc đã yêu cầu toàn bộ nhân viên họp lại, suy nghĩ kế hoạch để tu sửa”, ông Masa Twata kể. Chỉ 4 tháng sau thảm họa, nơi đây được khôi phục hoàn toàn.

Hiện tại, thủy cung là ngôi nhà của hàng trăm loài sinh vật biển. Nơi đây có hai không gian chính: khu trải nghiệm và khu sinh vật được thiết kế 4 tầng.

Aquamarine Fukushima là thủy cung đầu tiên sở hữu bể chứa nước được thiết kế hình tam giác theo dạng đường hầm. Tấm kính có độ dày 40 cm, chịu được áp lực lớn của nước. Tại đây, người ta tái hiện dòng chảy của nước biển, một bên là dòng nước nóng, một bên là dòng lạnh.

Ngay lối vào thủy cung, bạn sẽ choáng ngợp trước bể nước lớn gấp đôi chiều cao con người.

Hướng dẫn viên sẽ dẫn bạn đi tham quan khu vực sinh sống của các loài sinh vật khác nhau. Tại khu vực trải nghiệm, bạn có thể vừa xem vừa dùng đôi chân trần chạm sao biển, cá đối đầu dẹt, hải sâm…

Ở đây cũng trưng bày nhiều loài quý hiếm như African coelacant, giống cá rất cổ ở vùng biển châu Phi. Theo hướng dẫn viên, loài này có trước khủng long.

Mô hình xương cá trưng bày ở tầng 3.

Nhiều mẫu hóa thạch dưới biển cũng được bố trí cho khách tìm hiểu. Một số trường học quanh vùng cho học sinh đến đây tham quan và tìm hiểu về thế giới sinh vật biển.

Bể lớn chứa hơn 30.000 con cá được ngăn bởi tấm kính cao. Khu vực này còn là nơi sinh sống của hải cẩu, sư tử biển, vịt trời…

Nhà hàng ngay bên trong thủy cung, nơi bạn có thể ngồi lại nghỉ ngơi, thư giãn sau khi tham quan.

Hiện bảo tàng là một trong những điểm tham quan trong lịch trình khám phá Nhật Bản của công ty Sông Hàn. Nếu đi tự túc, bạn có thể đi tàu điện đến ga Izumi của tuyến JR Joban, đây là là nhà ga gần thủy cung nhất. Từ ga Izumi, bạn tiếp tục lên xe buýt đi theo tuyến đường Onahama/Ena và xuống ở trạm Shisho Iriguchi. Sau đó, bạn tiếp tục đi bộ thêm 10 phút nữa sẽ đến nơi.