For the first time, a long-standing watch company in Switzerland introduces 3 limited editions that show typical images of Vietnam.

Lần đầu tiên một hãng đồng hồ lâu đời tại Thụy Sĩ giới thiệu 3 phiên bản giới hạn thể hiện những hình ảnh đặc trưng của Việt Nam

Three versions specially designed by Vietnamese artists themselves have honored the distinctive cultural mark of the S-shaped land.
In 2020, for the first time, a long-standing watch company in Switzerland will introduce three unlimited versions showing typical images of Vietnam. These designs are made by a local handcraft manufacturer. The attached items were completed by a family specializing in supplying lacquer to the Japanese royal family.
Three skilled craftsmen, three different cultures, met together in a masterpiece celebrating the beauty and diversity of the country of Vietnam and original handmade arts.

Lần đầu tiên một hãng đồng hồ lâu đời tại Thụy Sĩ giới thiệu 3 phiên bản giới hạn thể hiện những hình ảnh đặc trưng của Việt Nam - Ảnh 1.

In 2020, for the first time, a long-standing watch company in Switzerland will introduce three unlimited versions showing typical images of Vietnam. These designs are made by a local handcraft manufacturer. The attached items were completed by a family specializing in supplying lacquer to the Japanese royal family.
L.U.C XP Urushi Vietnamese version is an interesting blend of Eastern and Western cultures: Swiss watchmaking industry, Japanese Urushi lacquer quintessence and excellent design ideas of Hanoia handcraft.
Three watch face models portray the national spirit. At the same time, arousing the love of domestic watchmaking enthusiasts placed in sophisticated boxes and accompanying unique gifts has completely recreated the stories of country, people of Vietnam.
LUC XP Urushi Vietnamese version consists of 15 pieces, each model is numbered from 1 to 6. In this project, Vietnamese designers not only had the honor of designing a watch dial, but also played the role of Creative ideas and crafting gifts come with the box.
The first story is about a poetic and romantic Hanoi through the painting of lotus flowers and Turtle Tower, through a beautiful optical burden both as a support and for decoration and through a red box with relief motifs. lotus shape. Turtle Tower, Sword Lake, the breath of thousands of years of Ha Thanh land combined with the feminine image of a girl in ao dai, with the lotus season and carrying flowers across the street, is a very simple beauty. usually of the capital land.
The second story is inspired by the picture of a buffalo blowing a flute of Dong Ho folk paintings. The buffalo is associated with the 4000-year wet rice civilization of the Vietnamese nation, the buffalo is also the symbolic zodiac of the coming Tan Suu year 2021.
Combining the image of the Dong Ho buffalo on the dial with the gift of a small buffalo wearing a rattle can emit funny clattering noises and a black lacquer box with a buffalo head hook, designers design wishes to preserve an ancient beauty of the nation, a very simple and pure Vietnam.

Lần đầu tiên một hãng đồng hồ lâu đời tại Thụy Sĩ giới thiệu 3 phiên bản giới hạn thể hiện những hình ảnh đặc trưng của Việt Nam

Lần đầu tiên một hãng đồng hồ lâu đời tại Thụy Sĩ giới thiệu 3 phiên bản giới hạn thể hiện những hình ảnh đặc trưng của Việt Nam

Ba phiên bản thiết kế đặc biệt bởi chính các nghệ nhân Việt đã tôn vinh dấu ấn đặc trưng của văn hoá của mảnh đất chữ S.

Năm 2020, lần đầu tiên một hãng đồng hồ lâu đời tại Thụy Sĩ giới thiệu ba phiên bản vô giới hạn thể hiện những hình ảnh đặc trưng của Việt Nam. Các thiết kế này do một nhà chế tác thủ công trong nước thực hiện. Các vật phẩm kèm theo được hoàn thiện bởi gia đình chuyên cung cấp sơn mài cho hoàng gia Nhật Bản. 

Ba ê-kíp nghệ nhân lành nghề, ba nền văn hoá khác nhau, đã cùng gặp gỡ trong một siêu phẩm tôn vinh sự đẹp đẽ và đa dạng của đất nước Việt Nam cùng những nghệ thuật thủ công nguyên bản.

Lần đầu tiên một hãng đồng hồ lâu đời tại Thụy Sĩ giới thiệu 3 phiên bản giới hạn thể hiện những hình ảnh đặc trưng của Việt Nam - Ảnh 1.

Năm 2020, lần đầu tiên một hãng đồng hồ lâu đời tại Thụy Sĩ giới thiệu ba phiên bản vô giới hạn thể hiện những hình ảnh đặc trưng của Việt Nam. Các thiết kế này do một nhà chế tác thủ công trong nước thực hiện. Các vật phẩm kèm theo được hoàn thiện bởi gia đình chuyên cung cấp sơn mài cho hoàng gia Nhật Bản.

L.U.C XP Urushi phiên bản Việt là bản giao hòa thú vị của các nền văn hóa Đông – Tây: kỹ nghệ chế tác đồng hồ Thụy Sỹ, tinh hoa sơn mài Urushi Nhật Bản và ý tưởng thiết kế xuất sắc của nhà thủ công Hanoia. 

Ba mẫu mặt đồng hồ lột tả tinh thần dân tộc. Đồng thời, khơi gợi niềm yêu thích của giới đam mê nghệ thuật chế tác đồng hồ trong nước được đặt trong những hộp đựng vô cùng tinh xảo cùng những món quà độc đáo đi kèm đã tái hiện lại một cách hoàn chỉnh những câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam. 

L.U.C XP Urushi phiên bản Việt gồm 15 chiếc, mỗi mẫu được đánh số từ 1 đến 6. Trong dự án này, các nhà thiết kế Việt Nam không chỉ có vinh dự được thiết kế mặt số đồng hồ, mà còn giữ vai trò lên ý tưởng sáng tạo và chế tác các món quà đi kèm cùng hộp đựng.

Câu chuyện thứ nhất kể về một Hà Nội nên thơ, lãng mạn qua họa cảnh hoa sen và Tháp Rùa, qua chiếc quang gánh xinh xinh vừa làm giá đỡ, vừa để trang trí và qua hộp đựng màu đỏ có họa tiết phù điêu mang dáng dấp hoa sen. Tháp Rùa, trái tim Hồ Gươm, hơi thở ngàn năm của đất Hà Thành được kết hợp với hình ảnh đầy nữ tính của cô gái trong tà áo dài, với mùa sen và gánh hàng hoa qua phố, là nét đẹp dung dị rất đời thường của mảnh đất kinh đô.

Câu chuyện thứ hai được lấy cảm hứng từ bức Chăn trâu thổi sáo của dòng tranh dân gian Đông Hồ. Con trâu gắn liền với nền văn minh lúa nước 4000 năm của dân tộc Việt, con trâu cũng là con giáp biểu tượng của năm Tân Sửu 2021 sắp tới. 

Khi kết hợp hình ảnh con trâu Đông Hồ trên mặt số đồng hồ với món quà con trâu nhỏ cổ đeo lục lạc có thể phát ra những âm thanh lách cách vui tai và hộp sơn mài đen có móc cài hình đầu trâu, các nhà thiết kế mong muốn bảo tồn một nét đẹp xưa của dân tộc, giản dị, thuần khiết rất Việt Nam.

The most lonely Japanese princess in the world with immutable rules

Nàng công chúa Nhật Bản cô đơn nhất thế giới với những quy tắc bất di bất dịch

Becoming a princess is a girl’s dream, but for Princess Aiko, being born into a royal family sometimes comes with loneliness.
Princess Toshi, also known as Princess Aiko, was the only child of Emperor Naruhito and Empress Masako. Emperor Naruhito was the successor and heir to the throne of his father, former Emperor Akihito, last year.
At 59, this is the moment Naruhito has been waiting for all his life, but for his daughter, who is now 18, that sets her lonely fate.
At the time when Emperor Naruhito was inaugurated, Princess Aiko did not appear beside her father and not even Queen Masako, his 27-year-old companion, was not there. Traditionally, women are not allowed to appear during the coronation ceremony of the Emperor of Japan.
The Japanese royal family, considered the world’s oldest dynasty, dates back to 660 BC. When the Emperor was crowned, also marked the beginning of a series of taboos placed on Princess Aiko’s shoulders.

Nàng công chúa Nhật Bản cô đơn nhất thế giới với những quy tắc bất di bất dịch - Ảnh 1.

Emperor Naruhito and his wife debuted to the public after the coronation ceremony.

Princess Aiko for her 18th birthday.
According to royal rules, the princess would not be allowed to marry a commoner. If you do this, Aiko will lose everything including your title and property. This also meant that the princess might never get married because she was only allowed to marry someone from the aristocracy. However, at present, there is no longer any noble in Japan.
Not only that, Princess Aiko will also never inherit the throne, as the Japanese royal family only allows men to take the throne. Few know that, before Emperor Naruhito ascended the throne, Princess Aiko struggled with her life as a royal.
At the age of 8, Aiko refused to go to school because her friends teased and ridiculed. Eventually, she was persuaded to return to the classroom if she was accompanied by her mother. After a while, Aiko confidently went to class without her mother. The Crown Prince Naruhito and his wife at that time tried to make their daughter’s school days more pleasant by regularly inviting her classmates to the palace gatherings.
An investigation revealed that Princess Aiko had to experience “violent things” from her male classmates. However, the school explains that there were two male students who accidentally ran into her, making her scared.

In October 2016, anxiety increased when Princess Aiko did not attend school for nearly two months due to an unspecified illness. Royal officials confirmed the princess always complained that she suffered from stomach pain and dizziness. At that time, it was said that she was under pressure to study to prepare for exams as well as practice for a sporting event.
In December of that year, when the Japanese royal family released official photos celebrating Princess Aiko’s 15th birthday, people were shocked by her ailing, thin appearance, leading many to think of her. have an eating disorder.
After graduating from Gakushuin Girls’ High School, Aiko spent three months studying at Eton School in England and living in a motel. For the past few years, the 18-year-old princess, a cello enthusiast, has been accompanying her parents on a number of royal assignments and preparing to enter the university lecture hall.
However, as she reached adulthood, Aiko seemed to have little to expect, as several relatives older than her had all had their own experiences. In 2005, her aunt Princess Sayako married a commoner in the presence of 30 people. She had no choice but to leave the palace and move into a normal apartment in Tokyo.

Nàng công chúa Nhật Bản cô đơn nhất thế giới với những quy tắc bất di bất dịch - Ảnh 3.

The image of Princess Aiko at the age of 15 shocked public opinion.
Sayako received only about $ 1.6 million in dowries, a tiny fraction of the $ 355 million the Japanese royal family spends annually. In addition, to prepare for a new life as a commoner, Princess Sayako must also learn to drive and learn to shop at the supermarket.
Last year, Aiko’s other cousin Princess Ayako also lost her royal title and other perks after marrying her boyfriend Kei Moraya, an employee at a shipping company.
Since her birth, Princess Aiko has always lived in silk velvet, enjoying royal privileges. She always has a team of staff by her side to take care of her and make sure she follows the rules of the palace. So what would she do if in the future Aiko chooses her fiancé as a commoner?

Nàng công chúa Nhật Bản cô đơn nhất thế giới với những quy tắc bất di bất dịch - Ảnh 4.


There are now calls to modernize the monarchy in Japan so that women can be crowned and marrying outsiders. Thus, Princess Aiko is able to inherit the throne to become the head of the palace.

Nàng công chúa Nhật Bản cô đơn nhất thế giới với những quy tắc bất di bất dịch - Ảnh 5.

Princess Ayako accepts to lose everything to marry a commoner.

Nàng công chúa Nhật Bản cô đơn nhất thế giới với những quy tắc bất di bất dịch

Nàng công chúa Nhật Bản cô đơn nhất thế giới với những quy tắc bất di bất dịch

Trở thành một nàng công chúa đó là ước mơ của nhiều cô gái nhưng đối với Công chúa Aiko, việc sinh ra trong hoàng tộc đôi khi lại đi kèm với nỗi cô đơn.

Công chúa Toshi, hay còn được biết đến với tên gọi Công chúa Aiko, là người con duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako. Nhật hoàng Naruhito là người đăng cơ và kế thừa ngai vị của cha mình, cựu Nhật hoàng Akihito vào năm ngoái.

Ở tuổi 59, đây là giây phút mà Naruhito đã chờ đợi suốt cả cuộc đời, nhưng với con gái ông, người hiện 18 tuổi, điều đó ấn định số phận cô độc của cô.

Vào thời khắc Nhật hoàng Naruhito đăng cơ, Công chúa Aiko không xuất hiện bên cạnh cha mình và ngay cả Hoàng hậu Masako, người bạn đời 27 năm của ông cũng không có mặt ở đó. Theo truyền thống, phụ nữ không được phép xuất hiện trong lễ đăng quang của Hoàng đế Nhật Bản.

Hoàng gia Nhật Bản, được xem là vương triều lâu đời nhất thế giới, ra đời từ năm 660 trước Công Nguyên. Khi Nhật hoàng đăng cơ cũng đồng thời đánh dấu mốc khởi đầu cho một loạt điều cấm kỵ đặt trên đôi vai của Công chúa Aiko.

Nàng công chúa Nhật Bản cô đơn nhất thế giới với những quy tắc bất di bất dịch - Ảnh 1.

Vợ chồng Nhật hoàng Naruhito ra mắt dân chúng sau lễ đăng cơ.

Nàng công chúa Nhật Bản cô đơn nhất thế giới với những quy tắc bất di bất dịch - Ảnh 2.

Công chúa Aiko trong dịp sinh nhật tròn 18 tuổi.

Theo quy tắc hoàng gia, công chúa sẽ không được phép kết hôn với một thường dân. Nếu làm trái điều này, Aiko sẽ mất hết mọi thứ bao gồm tước hiệu cũng như tài sản. Điều này cũng đồng nghĩa với việc công chúa có thể sẽ chẳng bao giờ kết hôn bởi cô chỉ được phép lấy người trong giới quý tộc. Tuy nhiên, hiện tại, không còn một quý ông nào thuộc dòng dõi quý tộc ở Nhật Bản.

Không chỉ vậy, Công chúa Aiko cũng sẽ không bao giờ được thừa kế ngai vàng, bởi hoàng gia Nhật Bản chỉ cho phép nam giới đăng cơ. Ít ai biết rằng, trước khi Nhật hoàng Naruhito lên ngôi, Công chúa Aiko đã phải vật lộn với cuộc sống trong vai trò là người hoàng tộc.

Năm 8 tuổi, Aiko không chịu đến trường vì bị bạn bè trêu chọc, chế giễu. Cuối cùng, cô được thuyết phục quay trở lại lớp học nếu như có mẹ đi cùng. Một thời gian sau, Aiko mới tự tin tới lớp mà không cần mẹ. Vợ chồng Thái tử Naruhito lúc bấy giờ đã cố gắng làm cho những ngày tháng ở ghế nhà trường của con gái trở nên dễ chịu hơn bằng cách thường xuyên mời bạn cùng lớp của cô đến tham dự những buổi tụ họp ở hoàng cung.

Một cuộc điều tra tiết lộ, Công chúa Aiko đã phải trải qua “những thứ bạo lực” từ các bạn nam cùng lớp. Tuy nhiên, nhà trường giải thích rằng có hai nam sinh đã vô tình đụng phải, khiến cô sợ hãi.

Nàng công chúa Nhật Bản cô đơn nhất thế giới với những quy tắc bất di bất dịch - Ảnh 3.

Tháng 10/2016, lo lắng tăng lên khi Công chúa Aiko không tới trường gần hai tháng vì một căn bệnh không được xác định. Giới chức hoàng cung xác nhận công chúa luôn phàn nàn rằng cô bị đau dạ dày và chóng mặt. Lúc đó, nguyên nhân được cho là cô bị áp lực trong việc học tập để chuẩn bị cho các kỳ thi cũng như tập luyện cho một sự kiện thể thao.

Tháng 12 năm đó, khi hoàng gia Nhật Bản công bố các bức ảnh chính thức chúc mừng sinh nhật tuổi 15 của Công chúa Aiko, người dân đã rất sốc trước vẻ ngoài ốm yếu, gầy gò của cô, khiến nhiều người cho rằng cô gặp chứng rối loạn ăn uống.

Sau khi tốt nghiệp trường trung học nữ Gakushuin, Aiko đã dành ba tháng học tại trường Eton ở Anh và sống trong một nhà trọ. Trong vài năm gần đây, công chúa 18 tuổi, người đam mê chơi đàn cello, đã đồng hành bố mẹ trong một số nhiệm vụ hoàng gia và chuẩn bị bước vào giảng đường đại học.

Tuy nhiên, càng đến tuổi trưởng thành, Aiko dường như có rất ít điều để mong đợi, bởi vài người họ hàng lớn tuổi hơn cô đều đã có những trải nghiệm của riêng mình. Năm 2005, dì của cô là Công chúa Sayako kết hôn với một thường dân trước sự chứng kiến của 30 người. Cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời khỏi hoàng cung và chuyển vào sống trong một căn hộ bình thường ở Tokyo.

Nàng công chúa Nhật Bản cô đơn nhất thế giới với những quy tắc bất di bất dịch - Ảnh 4.

Hình ảnh gầy gò của Công chúa Aiko năm 15 tuổi gây sốc dư luận.

Sayako chỉ được nhận khoảng 1,6 triệu USD tiền hồi môn, một phần rất nhỏ trong số 355 triệu USD mà hoàng gia Nhật chi tiêu hàng năm. Ngoài ra, để chuẩn bị cho cuộc sống mới như một thường dân, Công chúa Sayako cũng phải học lái xe và học cách đi mua sắm ở siêu thị.

Vào năm ngoái, một người chị họ khác của Aiko là Công chúa Ayako cũng mất danh hiệu hoàng tộc và các đặc quyền khác sau khi kết hôn với bạn trai Kei Moraya, một nhân viên làm việc ở công ty vận chuyển.

Kể từ khi được sinh ra, Công chúa Aiko luôn sống trong nhung lụa, được hưởng những đặc quyền của người hoàng gia. Cô luôn có đội ngũ những nhân viên ở bên cạnh để chăm lo và đảm bảo cô thực hiện đúng các quy tắc trong cung. Vậy cô sẽ ra sao nếu trong tương lai Aiko lựa chọn vị hôn phu của mình là một thường dân?

Hiện nay có những lời kêu gọi hiện đại hóa chế độ quân chủ ở Nhật Bản để phụ nữ có thể đăng cơ và kết hôn với người ngoài giới quý tộc. Do vậy, Công chúa Aiko có thể thừa kế ngai vàng để trở thành người đứng đầu hoàng cung.

Nàng công chúa Nhật Bản cô đơn nhất thế giới với những quy tắc bất di bất dịch - Ảnh 5.

Công chúa Ayako chấp nhận mất tất cả để kết hôn với một thường dân.

Ở Nhật Bản, hiện chỉ có ba người được quyền thừa kế, gồm có em trai của Nhật hoàng là Thái tử Akishino (53 tuổi), con trai ông là Hoàng tử Hisahito (12 tuổi) và Hoàng thân Hitachi (83 tuổi, chú của Nhật hoàng Naruhito).

Các chuyên gia khuyến cáo dòng dõi hoàng tộc hoàn toàn có thể biến mất nếu Luật Hoàng gia không được sửa đổi. Năm 2005, một hội đồng chuyên gia kêu gọi công nhận sự kế vị theo chế độ mẫu hệ và sửa đổi luật pháp để cho phép đứa con đầu tiên của một cặp vợ chồng hoàng gia, bất kể mang giới tính gì, đều được quyền thừa kế. Chuyện này sau đó đã phải tạm dừng bởi sự ra đời của Hoàng tử Hisahito vào năm 2006 – thành viên nam đầu tiên của hoàng gia Nhật Bản trong vòng gần 41 năm.

Người ta cũng lo rằng việc cấm phụ nữ hoàng gia kết hôn với người ngoài giới hoàng tộc khiến họ phải từ bỏ tất cả để cưới một thường dân, cũng đồng nghĩa với việc số ít người hoàng gia còn lại phải gánh vác khối lượng công việc lớn. Trong số 18 thành viên hoàng gia Nhật Bản hiện nay, ngoài Thái thượng hoàng Akihito, 85 tuổi, và Hoàng thái hậu Emerita Michiko, 84 tuổi – những người không còn thực hiện nhiệm vụ hoàng gia – có tới 13 thành viên là nữ giới.

Nới lỏng các nguyên tắc là điều phổ biến tại Nhật Bản, với 84% người dân đều ủng hộ việc cho phép phụ nữ được trở thành người đứng đầu hoàng gia, bởi ít nhất nó sẽ giúp giữ cho chế độ quân chủ trở nên phù hợp trong một thế giới luôn biến đổi. Tuy nhiên nếu muốn thay đổi quy tắc trong hoàng tộc lâu đời nhất thế giới này thì đó không phải là điều dễ dàng và nhanh chóng.

Trong khi đó, Công chúa Aiko thì bị bỏ lại trong tình thế lấp lửng của hoàng gia và đang phải đối mặt với một tương lai cô đơn, bất định.

KIMETSU CAFE in SWEETS PARADISE: Quán cà phê chủ đề Demon Slayer ở Nhật Bản

Quán cà phê Demon Slayer 2020 sẽ mở tại 10 thành phố ở Nhật Bản bao gồm Tokyo, Osaka, Kyoto, Hiroshima và hơn thế nữa!

Kimetsu no Yaiba hay Demon Slayer đã trở thành anime nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại. Kể từ khi ra mắt nó đã nhanh chóng nổi tiếng và đạt được vị trí trong số những anime được xem nhiều nhất, cạnh tranh với những anime nổi tiếng khác như My Hero Academia, Attack of Titans, One Piece, Naruto, v.v.

Ở Nhật Bản, các quán cà phê và nhà hàng theo chủ đề rất phổ biến, vì chúng rất phổ biến đối với người Nhật và đã trở thành một trong những địa điểm thời thượng nhất để ghé thăm trong nước. Có một số quán cà phê / nhà hàng theo chủ đề nhân vật, bao gồm cả Sailor Moon, Sanrio, Snoopy, Frozen, v.v. Một số trong số đó là vĩnh viễn nhưng hầu hết là tạm thời trong một thời gian. Cứ như thể mỗi tháng đều xuất hiện khoảng ba hoặc bốn quán cà phê theo chủ đề. Vì vậy, theo concept đó việc có một quán cà phê theo chủ đề thời thượng chỉ là vấn đề nắm bắt lấy chủ để anime hot nhất thời điểm này, đó chính là Demon Slayer. Và lần này đây là sự hợp tác giữa Sweets Paradise và Kimetsu no Yaiba / Demon Slayer.

Sweets Paradise là chuỗi nhà hàng ăn không giới hạn nổi tiếng ở Nhật Bản, chuyên về các món tráng miệng và đồ ngọt. Bạn cũng có thể tìm thấy một số món cà ri, mì ống và pizza của Nhật Bản nhưng chủ yếu là về bánh ngọt và đồ ngọt. Và hiện đang hợp tác với Kimetsu no Yaiba trong thời gian giới hạn. Giá cho gói ăn uống tự chọn tiêu chuẩn tại Sweet Paradise là 1,490 yên / người. Tuy nhiên, trong trường hợp này – đây là sự hợp tác – nếu bạn muốn ăn một số món ăn hoặc đồ uống đặc biệt, bạn phải trả tiền phụ phí 700 yên cho một món ăn và 500/550 yên cho mỗi đồ uống.

Quán cà phê chủ đề hợp tác với The Demon Slayer x Sweet Paradise, “Kimetsu Cafe” sẽ có mặt tại Nhật Bản tại nhiều tỉnh thành như: Tokyo, Kanagawa, Saitama, Nagoya, Osaka, Kyoto, Kobe, Hiroshima, Fukuoka và Sendai! Demon Slayer’s Collaboration Cafe sẽ mở cửa tại 10 thành phố này ở Nhật Bản trong thời gian giới hạn và thực đơn cộng tác sẽ chỉ có trong một vài tháng từ tháng 1 đến tháng 3. Thời gian và điều khoản hợp tác khác nhau ở mỗi chi nhánh.

Hãy cùng xem qua một số đồ ăn, thức uống của quán trong thực đơn món ăn Kimetsu no Yaiba

Kimetsu no Yaiba (鬼滅の刃) theme corbolation cafe in Japan

Demon Slayer Cafe 2020 to Open in 10 Cities in Japan including Tokyo, Osaka, Kyoto, Hiroshima and more!

Kimetsu no Yaiba (鬼滅の刃) or Demon Slayer in English it has become the anime of the moment. Since its launch it has been rapidly gaining popularity and has achieved a position among the most watched anime, competing with other famous anime such as My Hero Academia, Attack of Titans, One Piece, Naruto, etc.

In Japan, themed cafes and restaurants are very common, as they are very popular among the Japanese and have become one of the most trendy spots to visit in the country. There has been a number of character themed cafes/restaurants, including Sailor Moon, Sanrio, Snoopy, Frozen, etc. Some of them are permanent but most are temporary for a limited time. It’s as if there are three or four temporary themed cafes every month. So it was a matter of time before a themed cafe of the trendy anime of the moment, Demon Slayer will open. Although in this case, it’s a collaboration between Sweets Paradise and Kimetsu no Yaiba/Demon Slayer.

Sweets Paradise is a famous all-you-can-eat restaurant chain in Japan, specialised in desserts and sweets. You can find some Japanese curry, pasta and pizza too but mainly it’s about cakes & sweet things. And now is doing a collaboration with Kimetsu no Yaiba for a limited time. The price for the standard buffet at Sweet Paradise is 1,490 yen per person. However, in this case -as it is a collaboration- if you want to eat some of the special dishes or drinks you must pay an extra fee of 700 yen per dish and 500/550 yen per drink.

The Demon Slayer’s x Sweet Paradise collaboration theme cafe, “Kimetsu Cafe” will be available in Japan this winter/spring. The cafe will be not only in one location but in 10 cities: Tokyo, Kanagawa, Saitama, Nagoya, Osaka, Kyoto, Kobe, Hiroshima, Fukuoka and Sendai! Demon Slayer’s Collaboration Cafe are opening at these 10 cities in Japan for limited time, and the collaboration menu will be only for a few months from January to March. The collaboration dates and terms vary in each branches.

Let’s take a look at some of food, drinks and merchandise available at the Demon Slayer’s Cafe!:

Kimetsu no Yaiba Food Menu

Mê mẫn loạt sản phẩm phiên bản giới hạn mùa Giáng Sinh 2020 của Starbucks Nhật Bản

Đầu tháng 11/2020 vừa qua, Starbucks Nhật Bản đã cho ra mặt bộ sưu tập phiên bản giới hạn dành cho mùa Giáng sinh 2020 cùng với menu các món bánh, thức uống mới hấp dẫn!

Cùng Event 21 “ngó” qua các sản phẩm trong bộ sưu tập STARBUCKS HOLIDAY 2020 bao gồm các sản phẩm cốc, bình giữ nhiệt…v.v chủ đề Giáng sinh với đa dạng các màu sắc từ rực rỡ như đỏ, xanh lá đến đằm thắm với gam pastel gồm màu mint, hồng da nhạt…

Luôn giữ vững phong độ là nơi tung ra những sản phẩm được mong đợi nhất trong năm . Những sản phẩm trong đợt Giáng Sinh này cũng sẽ là món quà hoàn hảo cho mùa lễ hội sắp tới, chắc chắn không làm các tín đồ của Starbucks thất vọng.

Giai đoạn đầu tiên STARBUCKS HOLIDAY 2020 sẽ ra mắt là ngày 1 tháng 11 năm 2020, bao gồm thực đơn đồ ăn và thức uống giới hạn, tiếp theo là bộ sưu tập sản phẩm giới hạn sẽ được bán từ ngày 6 tháng 11 năm 2020.

Hãy cùng hòa mình vào tinh thần Giáng sinh với menu lễ hội thôi nào!

Phiên bản giới hạn của Starbucks Nhật Bản lần này đang rất được ưa chuộng và luôn bán hết nhanh chóng, vì vậy các bạn tại Nhật đừng bỏ lỡ nhé!

Starbucks Japan Christmas Collection 2020 (1st & 2nd Editions)

Starbucks Japan is celebrating Christmas with their new Christmas merchandise collection and limited food and beverage! Check out the full line up of STARBUCKS HOLIDAY 2020 including the Christmas theme merchandise (mugs, tumblers, stainless bottles, etc), and the special food and drinks menu (frappuccino, hot drinks, cakes, etc) for 2020 Christmas!

Starbucks Japan’s Christmas collection, Starbucks Holiday is one of the most anticipated merchandise collections of the year among Starbucks fans, and cute and festive Christmas themed drinkware (tumblers, mugs, stainless bottles and more!) are perfect gifts for holiday season.

The first phase of STARBUCKS HOLIDAY 2020 will be available from 1 November 2020, featuring the limited food and drink menu, followed by the limited merchandise collection which will go on sale from 6 November 2020. Let’s get into the Christmas spirit with with festive drinkware and delicious food and drinks!

 Starbucks Japan’s limited merchandise is highly popular and tend to sell out quickly every season, so don’t miss the releasing date!

Thử thách ăn cay tại 5 nhà hàng “cay xé lưỡi” tại Tokyo

Bạn có thích đồ ăn cay không? Nếu có, Tokyo đúng là thiên đường để thưởng thức các món ăn cay nhưng ngon từ khắp nơi trên thế giới! Xin giới thiệu 5 nhà hàng cay hàng đầu ở Tokyo phục vụ theo các sở thích khác nhau. Hãy thử thách bản thân với những món ăn cay nhất Tokyo 😉

Ryumon Meguro (龍門 目黒)

Đồ ăn Trung Quốc, đặc biệt là ẩm thực Tứ Xuyên được biết đến là một trong những món ăn cay nhất trên thế giới. Ryumon là một nhà hàng ẩm thực Tứ Xuyên chính thống nằm ở quận Meguro, Tokyo. Cung cấp các món ăn cay nhưng thơm và ngon. Món ăn đặc trưng của họ là món gà Yodaredori.

Magic Spice (マジックスパイス)

Tokyo là một trong những thành phố ăn cà ri ngon nhất trên thế giới. Magic Spice phục vụ món “Súp cà ri” có nguồn gốc từ thành phố Sapporo, Hokkaido. Nếu bạn thực sự thích ăn cay, hãy thử món cà ri có tên Aquerius, chỉ phục vụ 5 bữa một ngày thận trọng với độ cay cực độ!

Rishiri (利しり)

Rishiri được biết đến là nhà hàng Ramen nóng nhất ở Tokyo, nằm trong khu đèn đỏ Kabukicho lớn nhất Tokyo ở Shinjuku. Hãy thử món Orochon Ramen thơm lừng với nước dùng rùa có vỏ mềm với nhiều mức độ cay từ 1 đến 9!

Akai Tsubo (赤い壺)

Akai Tsubo cung cấp nhiều loại món ăn cay khác nhau của ẩm thực châu Á bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nếu bạn yêu thích đồ ăn cay, bạn sẽ ngạc nhiên bởi toàn bộ các món ăn cay ngon tuyệt của họ!

Shin chan (辛ちゃん)

Shin chan nằm ở thị trấn Hàn Quốc “Shinokubo” của Tokyo, gần khu Shinjuku. Cung cấp nhiều loại món ăn cay của Hàn Quốc với giá cả hợp lý. Hãy thử món gà nguyên con nướng với sốt cay của họ!

Japan – Australia towards defense treaty

The Prime Minister of Japan and Australia could agree on a defense treaty that will strengthen the relationship between two important US allies in Asia in order to cope with China’s growing influence in the region.

Japanese Prime Minister Yoshihide Suga and Australian Prime Minister Scott Morrison in Tokyo on November 16
AFP
Australian Prime Minister Scott Morrison paid a visit to Japan on November 16. Japanese media reported that Mr. Morrison plans to sign a Mutual Access Agreement (RAA) with Japanese Prime Minister Yoshihide Suga, in order to establish a legal framework for the forces of both sides to visit for training and implementation. General military operations, according to Reuters.
“There will be an important announcement from the talks between the two leaders,” an unnamed Japanese Foreign Ministry official said at a press conference, but did not elaborate, according to Reuters.
It took the two sides six years to negotiate an RAA and the treaty needs to be ratified by parliament. Previously, Japan and Australia signed an agreement to share military supplies in 2013 and expanded in 2017 to include ammunition supplies.
ADVERTISING

Loaded: 0.00%

Play
Tokyo and Canberra have tightened ties over fears of Chinese activities in the region, including militarization in the South China Sea, exercises around disputed islands in the East China Sea and Beijing strengthens influence in the islands. Pacific country.
Although Japan gave up the right to wage war after World War II, its Self-Defense Force is one of the largest and most modern in Asia, with a squadron of stealth fighters. , helicopters, submarines and recently established amphibious units, supported by the US Marine Corps. Australia is also an important military power in the region, with amphibious forces able to carry out missions abroad.
Current Time
0:00
/
Duration
2:18
auto
Australia officially rejected China’s claim in the South China Sea
Last month, Prime Minister Suga chaired a meeting in Tokyo with the foreign ministers of the informal “Quad” coalition comprising Japan, Australia, the US and India.
Meanwhile, the Chinese government has declared Beijing’s intentions in the Asia-Pacific region to be peaceful. Beijing even described the “Diamond Quartet” as a “sub-NATO” aimed at restraining China.