What is Olympic? When will Olympics take place? Where?

Olympic definition
Olympic, also known as the Olympic Games, is a competition in many sports between countries around the world. The Olympics include the Summer Olympics and the Winter Olympics, held every two years (on even years).
This is a sports festival is not only a physical race but also symbolizes the solidarity and peace of all humanity.
Types of popular Olympic Games
There are two types of Olympic Games: Summer Olympics and Winter Olympics:

The Summer Olympics are held every four years from 1896, except for years of World War II (such as the Second World War).
The Winter Olympics was founded in 1924 for winter sports. It was originally held the same year as the Summer Olympics, but since 1994, the Winter Olympics and the Summer Olympics have been interspersed every two years.
History of the Olympic Games
The Olympics are considered to be all-around sports festivals and have the longest history ever. Legend has it that the ancient Olympic Games were founded by God Heracles, the son of Zeus. The first Olympic Games were held in 776 BC. In this Olympic Games, runner Coroebus won the Olympic Stadium with a distance of about 192 meters and became the first Olympic champion in history.

The Olympics were developed widely and strongly for nearly 1,200 years, until the Roman Emperor Theodosius I banned it in 394. In 393 AD, the Roman Emperor Theodosius I, a Christian Christians canceled the Olympics because of their pagan influences.

More than 1,500 years later, Pierre de Coubertin was a French aristocrat who began to revive the Olympics after realizing that it was gymnastics, many more specific sports that made people strong and healthy.

Pierre de Coubertin who was credited with recovering the Olympic Games
Pierre de Coubertin who was credited with recovering the Olympic Games
In 1890, he organized and created the Union Sports Association (Union des Sociétés Francaises de Sports Athlétiques (USFSA).

In 1894, Coubertin held a meeting with 79 delegates representing nine countries to announce the restoration of the Olympic Games. Delegates at the meeting voted unanimously for the Olympic restoration plan and decided to set up an international committee to organize the Olympic Games.

This committee became the International Olympic Committee (IOC – Comité International Olympique), and Demetrious Vikelas, the Greek delegate, was elected the first president of the Olympic Committee. Aten was chosen to host the first Olympic Games, and planning began.

Interesting things in ancient Olympic history
In the history of the Olympic Games, there were also famous Greeks who attended: Philosopher Socrates, Pythagoras, Plato, Aristotle and Hippocrates – the father of medicine.
As a rule, women are not allowed to compete in the ancient Olympics. But a few women did not accept this discrimination, so they disguised themselves as men to compete.
Symbols on the flag of Olympic
The symbols of the Olympic flag are 5 blue, yellow, black, green, and red circles linked together. This is a symbol created by its founder Pierre de Coubertin in 1914.

This Olymp flag symbolizes five continents connected on a white background. The colors chosen are due to at least one of them appearing on the flags of every country in the world. The Olympic flag was first flown during the 1920 Olympics.
Olympic slogan
In 1921, Pierre de Coubertin, founder of the Modern Olympic Games, borrowed a Latin phrase from his friend, Father Henri Didon, as the Olympic motto: “Citius, Altius, Fortius” (” Faster, taller, stronger ”).

Olympic là gì? diễn ra khi nào? Ở đâu?

Olympic là gì ? Olympic 2020 diễn ra khi nào? Ở đâu? Bao nhiêu đội? Lịch thi đấu và Kết quả Olympic mới nhất sẽ được SMS Bóng Đá tổng hợp chi tiết nhất.
Olympic là gì?
Định nghĩa về Olympic
Olympic hay còn được gọi với cái tên thân thuộc Thế vận hội Olympic là cuộc tranh tài trong nhiều môn thể thao giữa các quốc gia trên toàn thế giới. Thế vận hội gồm Thế vận hội Mùa hè và Thế vận hội Mùa đông được tổ chức xen kẽ nhau 2 năm/lần (vào các năm chẵn).
Đây là một đại hội thể thao không chỉ là đua sức thể lực mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, hòa bình của toàn nhân loại.
Các loại thế vận hội Olympic phổ biến
Có 2 loại Đại hội Olympic là Olympic mùa Hè và Olympic mùa Đông:

Thế vận hội Mùa hè được diễn ra bốn năm một lần từ năm 1896, trừ những năm diễn ra chiến tranh thế giới (như chiến tranh thế giới lần thứ hai).
Thế vận hội Mùa đông được thành lập vào năm 1924 cho những môn thể thao mùa đông. Mới đầu nó được tổ chức cùng năm với Thế vận hội mùa hè, nhưng từ năm 1994, Thế vận hội mùa đông và Thế vận hội mùa hè diễn ra xen kẽ nhau hai năm một lần.
Lịch sử ra đời thế vận hội Olympic
Olympic được xem là đại hội thể thao toàn hành tinh và có lịch sử lâu đời nhất từ trước đến nay. Tương truyền thế vận hội Olympic cổ đại do Thần Heracles, con trai của Thần Zeus sáng lập. Thế vận hội Olympic đầu tiên được tổ chức vào năm 776 trước Công Nguyên. Ở thế vận hội Olympic này, vận động viên chạy đua Coroebus đã giành chiến thắng tại sân vận động Olympic với đoạn đường khoảng 192 mét và trở thành nhà vô địch Olympic đầu tiên trong lịch sử.

Thế vận hội được phát triển rộng rãi và mạnh mẽ trong gần 1.200 năm, cho đến khi Hoàng đế La Mã là Theodosius I cấm đoán vào năm 394. Vào năm 393 sau Công Nguyên, Hoàng đế La Mã Theodosius I, một tín đồ đạo Cơ Đốc đã huỷ bỏ Thế vận hội do những ảnh hưởng ngoại giáo của chúng.

Hơn 1.500 năm sau, Pierre de Coubertin là một quý tộc người Pháp bắt đầu phục hồi lại Thế vận hội sau khi nhận ra rằng chính thể dục, nhiều môn thể thao đặc trưng hơn giúp con người trở nên mạnh khoẻ, cường tráng.

Pierre de Coubertin người có công hồi phục Olympic
Pierre de Coubertin người có công hồi phục Olympic
Năm 1890, ông tổ chức và tạo lập ra hội Liên hiệp Thể thao Pháp (Union des Sociétés Francaises de Sports Athlétiques (USFSA). Sau đó 2 năm, ông lần đầu tiên đưa ra ý tưởng phục hổi Thế vận hội Olympic.

Năm 1894, Coubertin đã tổ chức một cuộc họp với 79 đại biểu đại diện cho 9 quốc gia tuyên bố sự phục hồi của Thế vận hội Olympic. Các đại biểu tại cuộc họp đã bỏ phiếu nhất trí kế hoạch phục hồi Olympic và quyết định thành lập một uỷ ban quốc tế để tổ chức Olympic.

Uỷ ban này trở thành Uỷ ban Olympic Quốc tế (IOC – Comité International Olympique), và Demetrious Vikelas, đại biểu Hy Lạp được bầu làm chủ tịch đầu tiên của Uỷ ban Olympic. Aten được chọn là nơi tổ chức Thế vận hội Olympic đầu tiên, và việc lên kế hoạch bắt đầu.

Những điều thú vị trong lịch sử Olympic cổ đại
Trong lịch sử Olympic có cả những người Hi Lạp nổi tiếng đã từng tham dự như: Triết gia Socrates, Pythagoras, Plato, Aristotle và Hippocrates – cha đẻ của ngành y.
Theo quy định phụ nữ không được tham gia thi đấu trong thế vận hội cổ đại. Nhưng một vài phụ nữ đã không chấp nhận sự phân biệt đối xử này nên đã cải trang thành nam giới để thi đấu.
Biểu tượng trên lá cờ của Olympic
Biểu tượng của lá cờ Olympic là 5 vòng tròn màu xanh dương, vàng, đen, xanh lá, đỏ được móc liên kết vào nhau. Đây là biểu tượng do chính người sáng lập Pierre de Coubertin tạo ra vào năm 1914.

Lá cờ Olymp này tượng trưng cho 5 châu lục liên kết nhau trên nền màu trắng. Các màu sắc được chọn là do ít nhất một trong các màu đó xuất hiện trên lá cờ của mỗi quốc gia trên thế giới. Lá cờ Olympic tung bay lần đầu tiên trong Thế vận hội năm 1920.
Khẩu hiệu của Olympic
Vào năm 1921, Pierre de Coubertin, người sáng lập của Thế vận hội Olympic hiện đại, đã mượn một cụm từ Latin từ bạn của ông, Father Henri Didon, làm câu khẩu hiệu của Olympic: “Citius, Altius, Fortius” (“Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn”).

Double Wish – Comedians from Japan

Double Wish is currently the only Japanese comedy group active in Vietnam. Those two “unique” words are both motivational and pride but also bring pressure and burden on Double Wish’s path.
Choosing to follow the art path has never been easy, choosing to be a comedian is difficult because success or failure depends on the smile of the audience. But the two men Ide Kazuhiro (Kazu) and Nakagawa Shinsuke (Shinsuke) of the comedy group Double Wish have taken a more difficult path than that – Japanese comedian but career development in Vietnam


The road is full of hardships
Double Wish came to Vietnam in 2015
Kazu and Shinsuke came to Vietnam in June 2015 under the project “Artists living in Asia” organized by MCIP Holdings, invested by 7 companies such as Yoshimoto Kogyo and Dentsu, … The program consists of 11 groups with a total of 15 people operating in 6 countries, besides Vietnam, there are countries such as Indonesia, Thailand, Taiwan, Philippines, Malaysia. The artists involved in the project will develop their careers in the country they come to, learn the local language, perform comedies and attract the admiration of the indigenous people.


Duyen came to be a comedian of two members of Double Wish which is completely different. Initially, Shinsuke was an MC, but then he attended and graduated from NSC Tokyo, where he trained comedian under Yoshimoto company and started acting. For Kazu, the story of becoming a comedian was a sudden turn of his life, because before that, he was a stylist in Tokyo. Originally from Kumamoto Prefecture, the two were close friends before forming a comedy group in 2008.


As for Kazu, the work of a stylist attached to him in the early years of his career.
When still active in his home town of Japan, Double Wish encountered many difficulties. Japanese comedy is a fiercely competitive society. The two worked part-time at a coffee shop and pub, joining M-1 and Teiki live (comedy shows) but to no avail. Kazu recalled: “When we were in the group for 5 years, we performed on the London London # 1 booting program dokkiri but did not attract the expected attention. We also run constantly to post clips on YouTube every day but still not very satisfactory. Being impatient and worried when the situation does not change, between the two people began to appear tense and the atmosphere of disappointment enveloped ”. At that moment they heard about the project “Artists living in Asia”. Pass the test and decide to come to Vietnam.
The challenge of “Vietnamese”


After more than two years of operation in Vietnam, Vietnamese is still a big difficulty for Kazu and Shinsuke. During their first year in Vietnam, the two went to Vietnamese school every day, now they study 2 times a week. Vietnamese is considered as one of the extremely difficult languages ​​because there are 6 tones, Shinsuke jokes: “In Japanese there is only one letter a (あ), but Vietnamese language has a lot of letters a (á, ah, ah, ah, ah …) ”The language barrier is the thing that bothers them the most, because as a comedian, it is important for the audience to hear everything they say, then they to understand and laugh. Both Shinsuke and Kazu acknowledged that it must be better at Vietnamese to be able to conquer Vietnamese audiences.


At this time, both Vietnamese are improving, they are writing scripts in Vietnamese as well, in videos recording Japanese translation. But, not only the language, but also the cultural and comedy gaps between the two countries have a big difference. Therefore, there are many times, artists work hard, but the audience does not understand much, or sometimes cannot absorb … Japanese comedy. “There were once over 100 people on stage, to make the audience laugh, I wore two layers of wigs but I could only hear a few people rubbing them. The one who laughs is just the two of us ”- Kazu pity.
Private feelings of those who are away from home


Currently, Double Wish occasionally participates in a number of television shows and receives performances at Japanese companies’ events. Besides, the two also made many videos posted on YouTube, all activities aimed at Vietnamese audiences. However, just based on these things they do not have enough income to live. Living expenses and rent are mainly based on the small amount of money provided by MCIP.
When deciding to leave Japan to develop their career in Vietnam, both of them did not receive the consent of their family, it had to convince a time when people understood and agreed to let them take risks. However, in love is very different.

Double Wish – Những chàng trai hài hước từ xứ sở mặt trời mọc

Double Wish hiện là nhóm hài Nhật Bản duy nhất đang hoạt động tại Việt Nam. Hai chữ “duy nhất” ấy vừa là động lực, là niềm tự hào nhưng cũng chính nó mang lại áp lực và gánh nặng trên con đường của Double Wish.

Lựa chọn đi theo con đường nghệ thuật chưa bao giờ là dễ dàng, lựa chọn làm nghệ sĩ hài lại muôn vàn khó bởi sự thành bại phụ thuộc vào nụ cười của khán giả. Vậy mà hai anh chàng Ide Kazuhiro (Kazu) và Nakagawa Shinsuke (Shinsuke) của nhóm hài Double Wish đã đi một con đường còn chông gai hơn thế – nghệ sĩ hài Nhật Bản nhưng phát triển sự nghiệp ở Việt Nam

Double Wish đến Việt Nam năm 2015

Kazu và Shinsuke đến Việt Nam vào tháng 6 năm 2015 theo dự án “Nghệ sĩ sống ở Châu Á” do MCIP Holdings tổ chức, được đầu tư bởi 7 công ty như Yoshimoto Kogyo và Dentsu,… Chương trình bao gồm 11 nhóm với tổng cộng 15 người đang hoạt động ở 6 quốc gia, ngoài Việt Nam còn có các nước như Indonesia, Thái Lan, Đài Loan, Philippines, Malaysia. Những nghệ sĩ tham gia dư án sẽ phát triển sự nghiệp ở quốc gia mình đến, học ngôn ngữ bản xứ, biểu diễn hài và lôi kéo sự hâm mộ của dân bản địa.

Duyên đến với nghề làm diễn viên hài của hai thành viên Double Wish là khác nhau hoàn toàn. Ban đầu, Shinsuke là một MC, tuy nhiên sau đó anh theo học và tốt nghiệp trường NSC Tokyo, nơi bồi dưỡng nghệ sĩ hài trực thuộc công ty Yoshimoto và bắt đầu theo nghiệp diễn. Với Kazu, câu chuyện trở thành nghệ sĩ hài chính là một cú rẽ đầy bất ngờ của cuộc đời anh, bởi trước đó, anh đang là stylist ở Tokyo. Cùng xuất thân từ tỉnh Kumamoto, cả hai đã là bạn bè thân thiết trước khi kết hợp cùng với nhau thành một nhóm hài vào năm 2008.

Thời điểm còn hoạt động ở quê nhà Nhật Bản, Double Wish gặp nhiều khó khăn. Giới hài Nhật Bản là một xã hội cạnh tranh khốc liệt. Cả hai vừa làm thêm ở tiệm cà phê và quán rượu vừa tham gia M-1 và Teiki live (các chương trình hài) nhưng không có kết quả. Kazu kể lại: “Khi lập nhóm được 5 năm, chúng tôi được biểu diễn trong chương trình “London Boot số 1 số 2 dokkiri” nhưng không thu hút được sự quan tâm như mong đợi. Chúng tôi cũng chạy liên tục để đăng clip lên YouTube mỗi ngày nhưng vẫn không mấy khả quan. Sốt ruột và lo lắng khi hiện trạng không thay đổi, giữa 2 người bắt đầu xuất hiện căng thẳng và không khí thất vọng bao trùm”. Đúng thời điểm đó họ nghe về dự án “Nghệ sĩ sống ở Châu Á”. Vượt qua vòng kiểm tra và quyết định đến Việt Nam.

Thử thách “tiếng Việt”

Sau hơn hai năm hoạt động tại Việt Nam, tiếng Việt vẫn là một khó khăn lớn đối với Kazu và Shinsuke. Suốt năm đầu tiên đến Việt Nam, cả hai đến trường học tiếng Việt mỗi ngày, hiện tại họ học 2 buổi một tuần. Tiếng Việt được xem là một trong những ngôn ngữ vô cùng khó vì có đến 6 thanh điệu, Shinsuke đùa rằng: “Trong tiếng Nhật chỉ có một chữ a (あ) thôi, nhưng tiếng Việt thì có rất nhiều chữ a (á, à, ạ, ả, ã, a…)” Rào cản ngôn ngữ là điều khiến cả hai phiền não nhất, vì là diễn viên hài, điều quan trọng là khán giả nghe được trọn vẹn những điều mình nói, thì họ mới hiểu và cười được. Cả Shinsuke lẫn Kazu đều thừa nhận rằng phải giỏi tiếng Việt hơn nữa thì mới có thể chinh phục được khán giả Việt Nam.

Thời điểm này, tiếng Việt của cả hai đang dần cải thiện hơn, họ viết kịch bản cũng bằng tiếng Việt, trong các video ghi thêm phần dịch tiếng Nhật. Nhưng, không chỉ riêng ngôn ngữ, cả văn hóa và gout hài của hai quốc gia cũng có sự khác biệt lớn. Thế nên, có nhiều lúc, nghệ sĩ miệt mài diễn, nhưng khán giả lại không hiểu được nhiều, hoặc cũng có khi không ngấm được… hài Nhật Bản. “Có lần ở sân khấu hơn 100 người, để chọc cười khán giả tôi đội hai lớp tóc giả nhưng cũng chỉ nghe được vài người xuýt xoa rồi thôi. Người cười chỉ có hai chúng tôi thôi” – Kazu ngậm ngùi.

Nỗi niềm riêng của những kẻ xa quê hương

Hiện tại, Double Wish thỉnh thoảng tham gia một số chương trình truyền hình và nhận biểu diễn tại các sự kiện của những công ty Nhật Bản. Bên cạnh đó, cả hai cũng đồng thời thực hiện nhiều video đăng tải trên YouTube, tất cả các hoạt động đều hướng đến khán giả người Việt. Tuy nhiên chỉ dựa vào những việc này họ không có thu nhập đủ để sống. Sinh hoạt phí và tiền thuê nhà chủ yếu dựa vào số tiền ít ỏi do MCIP chu cấp.

Lúc quyết định rời Nhật Bản phát triển sự nghiệp ở Việt Nam cả hai đều không nhận được sự đồng ý của gia đình, phải thuyết phục một thời gian mọi người mới thấu hiểu và đồng ý cho họ mạo hiểm. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm thì rất khác. Khi Kazu báo tin cho bạn gái, người anh dự định sẽ kết hôn cùng, thì cô ấy cương quyết nói lời chia tay.

Ngược lại, Shinsuke thì đã tiết kiệm tiền để cưới vợ nhưng sau khi được quyết định đi Việt Nam, không những không tổ chức hôn lễ mà vợ còn quyết định đi theo anh. “Tôi hoàn toàn không nghĩ là vợ sẽ đi theo đến Việt Nam” – Shinsuke chia sẻ. Cuối năm 2016, gia đình anh đã chào đón thành viên mới, vợ Shinsuke sinh một bé gái. Có thêm thành viên, gia đình anh cũng khó khăn hơn trước.

Dù đôi khi có những băn khoăn riêng mình nhưng cả Kazu và Shinsuke vẫn luôn tin tưởng và hướng về phía trước, nhất quyết không lùi. Quyết tâm cùng Shinsuke khiêu chiến đến giới hạn của bản thân, chinh phục mọi khó khăn, nhất định không thoái chí, Kazu quyết tâm: “Thực sự tôi muốn tiếp tục thử thách đến giới hạn cuối cùng”.

Hy vọng với mọi thứ họ đã đánh đổi, với mọi thử thách họ phải chịu đựng, Double Wish sẽ gặt hái được thành công đúng như họ đã dồn tâm sức vào tên của nhóm – Mơ ước nhân đôi, thành công nhân đôi.

The World’s Smallest Sushi from Japan

Referring to Japanese cuisine, people will default to the extremely famous sushi. There are countless variations of sushi that will surprise those who love it. And again, another variation that makes you “gasp” with surprise is tiny sushi! Ken 野 弘 礼 (Ikeno Hironori) – A sushi chef in Tokyo has just launched a “tiny” Sushi collection. All kinds of sushi, from salmon, tuna, octopus, eggs, rice rolls … are made delicately, extremely cute and especially tiny, with just one size. … rice grain. Making such tiny sushi “works” is actually an extremely sophisticated art, and chef Ikeno has been involved in this special work for over 13 years.

He shared that this idea came from a “joke” and suggestion of a customer, from which he found interest in the extremely tiny sushi.

Although smaller than the size of many times, but these tiny sushi pieces still ensure the freshness of the ingredients, beautifully decorated and flavored not inferior to the bigger brothers at all. What’s even more interesting is that, with every piece of sushi like that, chef Ikeno takes less than 5 minutes to prepare and prepare. Every day, his sushi restaurant is very crowded, but to please diners, he still spends time making tiny sushi dishes to increase the lively and unique for the restaurant.

Thú vị với sushi tí hon ở Nhật Bản

Nhắc đến ẩm thực Nhật Bản mọi người sẽ mặc định nghĩ ngay đến món sushi vô cùng nổi tiếng. Có vô số các biến thể khác nhau của món sushi khiến những ai yêu thích món ăn này cũng phải ngạc nhiên. Và một lần nữa, một biến thể khác khiến bạn phải ” há hốc” mồm ngạc nhiên chính là sushi tí hon! 池野弘礼 ( Ikeno Hironori) – Một đầu bếp sushi ở Tokyo vừa cho ra mắt “bộ sưu tập” Sushi siêu tý hon. Các món sushi đủ loại, từ cá hồi, cá ngừ, bạch tuộc, trứng, cơm cuộn…đều được làm một cách tinh tế, cực kỳ xinh xắn và đặc biệt là nhỏ tý xíu, với kích cỡ chỉ trên một…hạt cơm thôi. Việc chế biến những “tác phẩm” sushi tý hon như vậy thực sự là cả một nghệ thuật vô cùng tinh tế, và đầu bếp Ikeno đã gắn liền với công việc đặc biệt này hơn 13 năm qua.
sushi tí hon.

Chú ấy đã chia sẻ rằng ý tưởng này xuất phát từ một lời “nói đùa” và gợi ý của một khách hàng, từ đó chú ấy đã tìm thấy hứng thú trong những món sushi nhỏ xíu vô cùng đặc sắc.
sushi tí hon

Dù nhỏ hơn kích thước thật nhiều lần, nhưng những miếng sushi tý hon này vẫn đảm bảo độ tươi ngon của nguyên liệu, trang trí đẹp mắt và hương vị thì không hề thua kém những người anh em to hơn chút nào nhé. Thú vị hơn nữa là, với mỗi miếng sushi như vậy, đầu bếp Ikeno chỉ mất chưa đầy 5 phút để chế biến và bày biện thôi. Hàng ngày, nhà hàng sushi của chú ấy rất đông khách, nhưng để chiều lòng thực khách, chú ấy vẫn dành thời gian chế tác các món sushi tý hon để tăng phần sinh động và đặc sắc cho nhà hàng.

Yasuto a Japanese man takes his grandmother to see the four seasons of flowers

JAPAN. Yasuto regretted not being able to take pictures before he died, so he decided to take his grandmother “around the world” and make a stunning set of photos.
Japanese photographer Yasuto touched the viewer when he uploaded a series of photos of his grandmother and puppy. He took his respected grandmother to visit the most beautiful landscapes in the land of the rising sun in four seasons of the year.


Yasuto said, “I regretted not being able to take pictures of my grandfather before his death. Therefore, I wanted to record my grandmother’s most precious images when I was able to take her away.” .


Yasuto posted a set of photos on Twitter and immediately received a “storm of likes”. Many news sites and online newspapers have narrated these sweet and beautiful images.
The companion of two grandchildren is an inu shiba dog raised by her grandmother. The old lady happily playing with her four-legged friend in the middle of the white flower field.
Unable to take her abroad due to her poor health, Yasuto arranged a reasonable schedule for domestic destinations. He took his grandmother to see the blooming flowers of the four seasons throughout Japan.


In the spring, “three grandchildren” go to see cherry blossoms dyed pink in thousand-year-old temples.
In late spring and early summer, he took her to the wisteria tunnel at Ashikaga Flower Park in Tochigi Prefecture, Japan, where thousands of blooming flowers bloom every year.
In the summer, he took his grandmother and small dog to the hydrangeas festival in Hakusan Fortress (Tokyo) with 3,000 flowers of 20 species, blooming in green, purple and white.


In the fall, Yasuto joined her and the dog inu shiba to see the yellow leaves in Kyoto. The photographer’s grandmother sat under a hundred-year-old tidbid tree.
The series of photos was taken throughout the year, in many famous places in Japan, especially where beautiful flower parks are located.
Yasuto wanted to take her to see the most beautiful scenes when she was in good health.

Chàng trai đưa bà ngoại đi ngắm hoa bốn mùa

NHẬT BẢNYasuto hối hận vì không kịp chụp ảnh trước khi ông mất nên quyết định đưa bà ngoại “đi khắp thế gian” và thực hiện bộ ảnh tuyệt đẹp.
Nhiếp ảnh gia người Nhật Yasuto gây xúc động với người xem khi đăng tải bộ ảnh bà ngoại và chú cún cưng của mình. Anh đã đưa người bà đáng kính của mình tới thăm những phong cảnh đẹp nhất ở xứ sở mặt trời mọc vào bốn mùa trong năm.
Yasuto chia sẻ: “Tôi đã rất hối hận vì không thể chụp ảnh cho ông mình trước khi ông qua đời. Do đó, tôi muốn ghi lại những hình ảnh quý giá nhất của bà mình khi có điều kiện đưa bà đi chơi xa”.


Yasuto đăng tải bộ ảnh lên Twitter và lập tức nhận được “bão like”. Nhiều trang tin và báo điện tử đã dẫn lại những hình ảnh ngọt ngào và đẹp này.
Bạn đồng hành của hai bà cháu là một chú chó inu shiba được bà nuôi từ lâu. Cụ bà hạnh phúc chơi đùa cùng người bạn bốn chân giữa cánh đồng hoa trắng muốt.
Không thể đưa bà ra nước ngoài vì sức khỏe không cho phép, Yasuto đã thu xếp lịch trình hợp lý với các điểm đến trong nước. Anh đưa bà ngoại đi ngắm hoa nở bốn mùa trên khắp nước Nhật.


Mùa xuân, “ba bà cháu” đi ngắm hoa anh đào nhuộm hồng rực ở các ngôi đền nghìn năm tuổi.
Cuối xuân đầu hè, anh đưa bà đến đường hầm hoa tử đằng ở công viên hoa Ashikaga thuộc quận Tochigi, Nhật Bản, nơi có hàng nghìn cây hoa khoe sắc hàng năm.
Tới mùa hè, anh lại đưa bà và chú chó nhỏ dự lễ hội hoa cẩm tú cầu ở ngôi đồn Hakusan (Tokyo) với 3.000 cây hoa thuộc 20 loài, khoe sắc đủ màu xanh, tím và trắng.
Mùa thu, Yasuto lại cùng bà và cún inu shiba ngắm lá vàng ở Kyoto. Bà ngoại nhiếp ảnh gia ngồi dưới một cây rẻ quạt trăm năm tuổi.


Bộ ảnh được thực hiện suốt một năm, ở rất nhiều địa điểm nổi tiếng ở Nhật Bản, đặc biệt là những nơi có các công viên hoa đẹp.
Yasuto muốn đưa bà đi ngắm những cảnh sắc đẹp nhất khi bà còn đủ sức khỏe.

Monjayaki – Món ăn thú vị của người Nhật

Monjayaki là một món ăn tương tự như Okonomiyaki, nhưng điểm khác nhau nằm ở chổ Monjayaki được pha nhiều nước hơn vào hỗn hợp bột mì, bánh sẽ trở nên nhão và rời rạc hơn so với Okonomiyak. Bề ngoài của Monjayaki không khô ráo và bắt mắt hấp dẫn thực khách như Okonomiyaki nhưng xét về hương vị thì cả 2 món ăn đều mang một hương vị riêng của ẩm thực Nhật Bản và vô cùng hấp dẫn

Bánh xèo Monjayaki thường được gọi tắt là Monja. Vì nguyên liệu và cách làm giống như Okonomiyaki nên không ít người lại thường lầm tưởng 2 món bánh này là một. Nếu có điều kiện, bạn nên thử cả hai loại Monjayaki và Okomiyaki để tìm rõ sự khác biệt nhé.

Đầu tiên là Monjayaki có vẻ bề ngoài khác hơn Okonomiyaki, nếu như Okonomiyaki có vẻ ngoài khô ráo và được trang trí vô cùng hấp dẫn thì Monjayaki lại có vẻ ngoài kém hấp dẫn hơn rất nhiều. Nếu như chưa từng thưởng thức qua Monjayaki hay Okonomiyaki mà phải lựa chọn để thưởng thức 1 trong 2 món bánh thì chắc chắn ánh mắt của bạn sẽ dừng lại ngay đĩa Okonomiyaki thôi. Vì Monjayaki nhìn rất nhão và không đẹp mắt chút nào.

Vẻ ngoài xấu xí là vậy nhưng hương vị mà bánh xèo Monjayaki mang lại thì vô cùng hấp dẫn và không hề đơn giản. Khi thưởng thức Monjayaki bạn sẽ được chủ quán đưa cho một loại công cụ trông giống như chiếc đồ xúc nhỏ để thưởng thức, trông rất lạ và dễ thương. Nguyên liệu trong mỗi chiếc bánh Monjayaki cũng không khác gì mấy so với nguyên liệu để làm món Okonomiyaki, chỉ khác rằng trước khi nướng người ta cho thêm nước vào bột mì và pha loãng bột mì hơn Okonomiyaki.

Have you tried the Monjayaki ?

Monjayaki is a dish that has the same ingredients and methods as Okonomiyaki Japanese pancakes. The difference is that the Monjayaki pancake is mixed more water into the flour mixture, the cake will become more mushy and more discrete than Okonomiyaki.

Monjayaki pancake is often referred to as Monja. Because the ingredients and methods are similar to Okonomiyaki, many people often mistake these two cakes for one. If possible, you should try both types of Monjayaki and Okomiyaki to find the difference offline.

The first is that Monjayaki has a different appearance than Okonomiyaki, if Okonomiyaki has a dry appearance and is extremely attractive decoration, Monjayaki has a much less attractive appearance. If you have never enjoyed Monjayaki or Okonomiyaki, but have to choose to enjoy one of the two dishes, your eyes will definitely stop on the Okonomiyaki plate. Because Monjayaki looks very loose and not very nice.

The appearance is ugly, but the flavor that Monjayaki pancakes brings is very attractive and not simple. When enjoying Monjayaki, you will be given a tool that looks like a small excavator to enjoy, it is very strange and cute. The ingredients in each Monjayaki cake are not much different from the ingredients for making Okonomiyaki, except that before baking, people add water to the flour and dilute the flour than Okonomiyaki.