Party on cruise

In recent years, holding a party on board on special occasions to celebrate the wedding day or year-end party is no longer too rare. In Japan we can also arrange a luxurious and meaningful party for your family or friends.

 Partying on yachts has limitations that you need to consider: you cannot easily turn the boat around to get what you need if not prepared well. Or you may lack pomegranate or food and the installation of the decoration is completely different from the onsite party ... a lot of things that we will plan with you are perfect.

 You can plan then contact us so we can arrange a more perfect way for you. Also we can come up with an idea if you don't have a concept or idea for your party yet. Just contact Event21 you will have great options for your party right away.

Organize beauty contests

Since the 19th century, beauty contests have been held around the world to honor talent and beauty. So far, beauty pageants have been taking place more and more on a grand scale, and many people even consider it an unofficial industry because of the enormous financial resources each contest brings to them. organizations, sponsors, contestants, and other stakeholders. Miss culture (or industry?!) – something considered orthodox on a national and international scale has been making a lot of impact on society in general. People ask questions: Do beauty pageants really honor beauty, talent – humane values, or simply a superficial entertainment event promoting false values ​​in society.

Beauty contests offer:

 1. Skills development
  Confidence, performance, speaking in public … is one of the skills trained when contestants participate in the competition. Each contest usually lasts a certain period of time with a series of activities and challenges for candidates to show their best ability. This is a valuable training opportunity for anyone who wants to embark on a career in music, acting, radio … Indeed, so many people have changed their lives and become stars thanks to maturing from beauty contests. like Mai Phuong Thuy and Pham Huong …
 2. Discipline and exercise regime
   Everyone who wants to take part in the beauty contest must go through a diet and practice extremely seriously. This is not a simple process. Typically, after each beauty contest, we still read countless articles about the girls’ weight loss journey in order to achieve the best body that Miss. Nguyen Cao Ky Duyen – Miss Vietnam 2014 revealed that she lost 14 kg in the three months before the competition, while Miss Mother 2016 Do My Linh said her child lost 4 kg in just over a week. As such, it is undeniable that competitions have created a strong motivation for them to train themselves with such high discipline.
 3. Bringing life-changing opportunities to winners
  Participating in the beauty pageant means that you can become the owner of great prizes and opportunities. Typically, with the Miss Vietnam 2016 contest in particular, Tan Miss will be crowned worth up to VND 2.2 billion, VND 500 million in cash and experience living in a 5-star apartment in District 7. , Ho Chi Minh City for 2 years. 2 Runner-ups will be awarded cash prizes of VND 300 million and VND 250 million in order and many attractive prizes from sponsors. Being famous also creates the power to influence the community more than ever. Perhaps, that’s why the Miss often becomes a representative face, participating in charitable work, using what she has received to give or pursue her passion.
   
 4. The event honors women and promotes national identity
  This is probably the reason most people believe and also the factor that creates the most strength to make beauty contests survive and flourish so much. A typical example is the almost-unchanged appearance of the ao dai in the Miss Vietnam pageant every year. Similarly, the traditional costume competition of the World Beauty pageants is considered an opportunity for countries to promote their unique culture to international friends. Venezuela – the great beauty power also takes advantage of this to be remembered by the world. In general, beauty contests are all about the goals that they aim to honor the beauty and talent of women – an important half of the world.

Tổ chức các cuộc thi sắc đẹp

Từ thế kỉ 19, các cuộc thi sắc đẹp được tổ chức trên toàn thế giới nhằm tôn vinh tài năng và sắc đẹp. Cho đến nay, những cuộc thi nhan sắc nổ ra ngày càng nhiều với quy mô hoành tráng, thậm chí nhiều người còn nhìn nhận nó là một ngành công nghiệp không chính thức bởi nguồn lợi tài chính khổng lồ mỗi cuộc thi mang về cho ban tổ chức, nhà tài trợ, thí sinh và các bên liên quan. Nền văn hóa (hay công nghiệp ?!) hoa hậu – một thứ được coi là chính thống với quy mô quốc gia và quốc tế đã và đang tạo ra rất nhiều ảnh hưởng lên xã hội nói chung. Người ta đặt câu hỏi: Các cuộc thi hoa hậu có thực sự tôn vinh sắc đẹp, tài năng – những giá trị nhân văn, hay đơn thuần là một sự kiện giải trí nông cạn quảng bá cho các giá trị sai lệch trong xã hội ta.

Các cuộc thi sắc đẹp đem lại điều gì:

 1. Phát triển kĩ năng
  Sự tự tin, biểu diễn, nói chuyện trước đám đông… là một trong những kĩ năng được tôi luyện khi thí sinh tham gia cuộc thi. Mỗi cuộc thi thường kéo dài trong một thời gian nhất định với hàng loạt hoạt động, thử thách dành cho ứng viên để họ bộc lộ hết khả năng của mình. Đây là cơ hội tập luyện quý giá cho bất cứ ai muốn dấn thân vào sự nghiệp âm nhạc, diễn xuất, phát thanh… Thật vậy, biết bao người đã đổi đời, trở thành ngôi sao nhờ trưởng thành từ các cuộc thi nhan sắc như Mai Phương Thúy, Phạm Hương…
 2. Kỉ luật và chế độ tập luyện
  Mỗi người muốn tham gia thi hoa hậu đều phải trải qua chế độ ăn uống và luyện tập vô cùng nghiêm túc. Đây không phải một quá trình đơn giản. Điển hình là sau mỗi cuộc thi hoa hậu, chúng ta vẫn thường đọc vô vàn bài báo nói về hành trình giảm cân của các cô gái để có thể đạt được hình thể chuẩn nhất mà dự thi hoa hậu. Nguyễn Cao Kỳ Duyên – Hoa hậu Việt Nam 2014 tiết lộ đã giảm 14 kg trong ba tháng trước cuộc thi, trong khi đó mẹ Hoa hậu 2016 Đỗ Mỹ Linh cho biết con mình đã giảm 4 kg chỉ trong hơn một tuần. Như vậy, không thể phủ nhận các cuộc thi đã tạo ra động lực mạnh mẽ cho họ tự tập luyện với kỉ luật cao như vậy.
 3. Mang lại cơ hội đổi đời cho người chiến thắng
  Tham gia thi hoa hậu đồng nghĩa với việc bạn có thể trở thành chủ nhân của những giải thưởng và cơ hội to lớn. Điển hình là với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 nói riêng, Tân Hoa hậu sẽ được trao vương miện trị giá lên đến 2,2 tỷ đồng, 500 triệu đồng tiền mặt cùng trải nghiệm sinh sống tại căn hộ 5 sao tại quận 7, TP Hồ Chí Minh trong 2 năm. 2 Á hậu sẽ được trao giải thưởng tiền mặt là 300 triệu đồng và 250 triệu đồng theo thứ tự cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn từ các đơn vị tài trợ. Trở nên nổi tiếng cũng tạo ra sức mạnh gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới cộng đồng hơn bao giờ hết. Có lẽ, chính vì thế mà các hoa hậu thường trở thành gương mặt đại diện, tham gia công tác từ thiện, sử dụng những gì mình đã nhận được để cho đi hoặc theo đuổi đam mê của bản thân.
 4. Sự kiện tôn vinh người phụ nữ và quảng bá bản sắc dân tộc
  Đây có lẽ là lí do được nhiều người tin nhất và cũng là yếu tố tạo ra sức mạnh nhiều nhất để khiến cho các cuộc thi người đẹp tồn tại và phát triển rực rỡ đến vậy. Ví dụ điển hình là sự xuất hiện gần-như-không-thay-đổi của phần thi áo dài trong mọi năm tổ chức của Hoa hậu Việt Nam. Tương tự, phần thi trang phục truyền thống của các cuộc thi người đẹp Thế giới được xem là một cơ hội để các quốc gia quảng bá nét văn hóa đặc sắc của mình tới bạn bè quốc tế. Venezuela – cường quốc sắc đẹp cũng tận dụng điểm này để được thế giới nhớ tên. Nhìn chung, các cuộc thi nhan sắc đều tuyên bố những mục đích mà mình hướng tới là tôn vinh sắc đẹp và tài năng của người phụ nữ – một nửa quan trọng của thế giới.

Songkran water festival

Songkran takes place from April 13-15 every year, marking the transition from the old year to the new year with much of the disinfection of houses and new clothes, a typical custom of the country. Many Thai tourists come every year.

According to the Sun’s operating rules, the star’s entry is different, a total of twelve times, a time of just one year. Some countries such as Thailand, Burma, Laos, and Cambodia have all taken the Songkran festival as a new year occasion. Because it was also a traditional New Year, Thai people were all excited, hanging decorative lights and houses with electric lights and bustling streets. Buddhism is the state religion, so they prepare for the festival by bathing Buddha on the temple.

In the festival, there is also the activity of splashing beautiful people. The girls participated in the costumes of festive birds, phoenix birds and unique folk dance. On this occasion, Thai people are all excited, hanging decorative lights, and houses gleaming with electricity, and the streets are crowded and bustling.

In the early morning of the ceremony, according to tradition, Thai people bring fresh flowers and food offerings to the temple to listen to the sutras, queue up in order to wait for the monk to sprinkle the branches of water with a meaning of blessing and luck for everyone . After that, they will build many sandy stupas in the temple, celebrate flags and fresh flowers to celebrate this event. After these rituals, all poured into the main street, using all: water pumps, buckets, pots, especially water guns to scoop, splash, splash water on each other, signifying blessing and baptism. But for those who have a young soul, this is an exciting occasion.

According to Thai people, whoever gets a lot of water on people will go through it all the time, giving them all the year, so everyone tries hard with a hilarious fall. Although there are different skin colors, do not understand the voice but over here people seem to be more interconnected, showing friendship, warm and cordial. Legend has it that, the Water Fall Festival is the best charm of many people, so no matter how far away, the expatriates will find their way to the festival.

Songkran ceremony is also an interesting holiday called Rot Nam Dam Hua takes place: young people immerse the hand of the elderly in fragrant water and ask forgiveness all wrong. The elderly responded with blessings and advice to their children and grandchildren after which everyone shared delicious candies. This is purely a preservation of the Thai tradition of respecting age and status and strengthening relations between generations.

Songkran comes from the Sanskrit language, meaning “at the time of the shift, the sun goes from the Zodiac area to the Taurus area in the universe”, everyone welcomes Birth of the Buddha by spraying water with each other to wash out all sadness to celebrate the new year. Everyone went to the temple to attend the Buddha bathing ceremony and brought the fruit and vegetarian offerings to the monks, and at the same time released the birds to the sky and gave birth to the parents and grandparents, then poured the perfume into the spray. each other to bless. To prepare for Songkran Tet, people spend 2 days. Started as Wan Sungkharn Long – this day is dedicated to cleaning the house and shaking off the old ones. Next is Wan Nao – the day dedicated to preparing food in the upcoming holidays. According to the custom, people will come to the river bank and compete in the construction of sandy temples, each grain of sand will sweep away a sin. Wan Nao Day is similar to the 30th day of Vietnamese traditional Tet. Wan Payawan is the first day of the new year. Starting with a number of rituals on the temple in the early morning, people will offer food and clothes. At home, Buddha’s pictures will be wiped and scented. Wan Payawan is also the beginning of the water festival – A great event that has attracted millions of Thai tourists.

Lễ hội té nước Songkran

Songkran diễn ra từ ngày 13 đến 15/4 hàng năm, đánh dấu giao thời từ năm cũ sang năm mới với nhiều với nhiều việc tẩy uế nhà cửa và ăn vận quần áo mới, một phong tục tập quán đặc trưng của quốc gia được rất nhiều các du khách du lịch Thái Lan tới tham gia hàng năm.

Theo qui luật vận hành của Mặt trời thì sự xuất nhập của các vì sao là khác nhau, tổng cộng là mười hai lần, khớp thời gian vừa tròn một năm. Một số nước như Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia cổ đại đều lấy lễ hội Songkran là dịp đón năm mới. Vì cũng là Tết cổ truyền nên người dân Thái ai nấy đều phấn khởi háo hức, treo đèn trang trí, nhà nhà tưng bừng ánh điện, phố phường náo nhiệt. Phật giáo là quốc giáo nên họ chuẩn bị cho lễ hội bằng hoạt động tắm Phật trên chùa.

Trong lễ hội còn diễn ra hoạt động té nước người đẹp. Các cô gái tham gia khoác trên mình những trang phục lễ hội chim công, chim phượng và múa các điệu dân gian độc đáo. Vào dịp này, người dân Thái ai nấy đều náo nức, treo đèn trang trí, nhà nhà tưng bừng ánh điện, phố phường đông vui, náo nhiệt.

Sáng sớm buổi lễ, theo truyền thống người Thái mang hoa tươi và đồ lễ thực phẩm lên chùa nghe giảng kinh, xếp hàng theo thứ tự chờ nhà sư cầm cành cây vẩy nước làm phép với ý nghĩa chúc phúc, may mắn cho mọi người. Sau đó họ sẽ đắp nhiều bảo tháp bằng cát trong chùa, cắm cờ lễ và hoa tươi lên đó chào mừng sự kiện này. Sau các nghi thức này, tất cả đổ ra đường phố chính, dùng tất cả: máy bơm nước, xô, chậu, đặc biệt là súng nước để múc, té, phun nước vào nhau, biểu hiện cho việc cầu phúc và rửa tội nhưng đối với những ai có tâm hồn trẻ trung thì đây là dịp vui đùa thật thú vị.

Theo người Thái quan niệm thì ai được té nhiều nước vào người thì đen đủi sẽ qua, phát tài cả năm, vì thế ai cũng ra sức với màn té vui nhộn. Cho dù có khác màu da, không hiểu giọng nói nhưng qua đây mọi người dường như gắn kết với nhau hơn, thể hiện tình bằng hữu, thân ái nồng nhiệt. Truyền thuyết kể lại, Lễ hội té nước là mối nhân duyên tốt lành nhất của khá nhiều người nên cho dù ở xa đến mấy thì những người con xa xứ đều tìm về dự hội.

Lễ Songkran cũng là dịp lễ thật thú vị có tên Rot Nam Dam Hua diễn ra: những người trẻ dìm bàn tay của người cao tuổi vào nước thơm và cầu xin tha thứ tất cả lổi lầm. Người cao tuổi đáp lại bằng lời chúc phúc và khuyên bảo con cháu mình sau đó mọi người cùng chia nhau kẹo ngon. Đây hoàn toàn là việc gìn giữ truyền thống người Thái tôn trọng tuổi tác và địa vị và cũng cố mối quan hệ giữa các thế hệ.

Songkran xuất phát từ tiếng Phạn, với nghĩa “lúc thời gian chuyển dịch, mặt trời đi từ khu vực Hoàng Đạo sang khu vực Kim Ngưu trong vũ trụ”, mọi người đón mừng Đản sinh Đức Phật bằng việc phun nước vào người nhau để gột rửa hết buồn phiền đón mừng năm mới. Mọi người lên chùa dự lễ tắm Phật và mang trái cây cùng những món ăn chay cúng các vị sư, đồng thời thả chim lên trời phóng sinh, sau đó là chúc thọ cha mẹ, ông bà, rồi lấy nước thơm cho vào phun lên người nhau để chúc phúc. Để chuẩn bị cho Tết Songkran, người dân dành 2 ngày. Bắt đầu là Wan Sungkharn Long – ngày này được dành để dọn dẹp nhà cửa và rũ bỏ những cái cũ. Tiếp đó là Wan Nao – ngày dành riêng để chuẩn bị đồ ăn trong những ngày lễ sắp tới. Theo tập tục, người dân sẽ tới bờ sông và thi nhau dựng các ngôi chùa bằng cát, mỗi hạt cát sẽ cuốn đi một tội lỗi. Ngày Wan Nao tương tự như ngày 30 của Tết cổ truyền Việt Nam. Wan Payawan là ngày đầu tiên của năm mới. Mở đầu là một số nghi lễ trên chùa vào lúc sáng sớm, người dân sẽ cúng đồ ăn và quần áo. Còn tại nhà, các bức ảnh của Đức Phật sẽ được lau và vẩy nước thơm. Wan Payawan cũng là ngày bắt đầu của lễ hội té nước – Một sự kiện trong đại đẫ thu hút được hàng triệu các lữ hành khách du lịch Thái Lan.

Top 5 biggest sports events on the planet

 1. Olympic Games

 The Olympic Games are held every four years. The International Olympic Committee is the main responsible body and can give countries the right to host the Olympics. The Olympic Games are sporting events that attract the participation of most countries in the world. Therefore, the attraction from this sporting event is huge. The Olympic Games is also the largest sporting event on the planet. It has a long history and is inspired by the sports competitions of the ancient Greeks.

2. FIFA World Cup

FIFA World Cup is a sporting event held every four years. Winning the FIFA World Cup championship is the goal of any national football team, so they play as if they are participating in a war. Obviously, football is a king sport and its popularity surpasses any other sport. The FIFA World Cup was first held in 1930 and since then, the world has 32 times witnessed one of the biggest and most exciting sporting events on the planet.

3. UEFA Champions League

The UEFA Champions League is the biggest football tournament in Europe. Participating in the tournament is 32 European clubs and they have to compete for months to win the most prestigious title. The UEFA Champions League is also known as the Europeans Cup. The tournament was founded in 1955 and since then has been greatly improved. The UEFA Champions League draws the attention of almost everyone from all over the world.

4. Formula 1 racing

Formula 1 racing is a professional racing event held throughout the year at many different tracks in the world. The popularity of this sport is extremely large, and any organized Grand Prix attracts thousands of people. Initially, Formula 1 Racing had only a few tracks in some countries. But now, prizes can be held in almost every corner of the world.

5. Wimbledon tennis tournament

The Wimbledon tennis tournament is held every year in June and July at All England Lawn Tennis and Croquet Club in England. This tournament was started in 1877 and is the oldest professional tennis tournament. Playing in Wimbledon and winning the championship is the dream of any professional player. The appeal of this tournament is unimaginable.

Top 5 sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh

 1. Thế vận hội Olympic

Thế vận hội Olympic được tổ chức bốn năm một lần. Ủy ban Olympic Quốc tế là cơ quan chịu trách nhiệm chính và có thể trao cho các quốc gia quyền đăng cai Thế vận hội. Thế vận hội Olympic là sự kiện thể thao thu hút sự tham gia của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Vì vậy, sức hấp dẫn từ sự kiện thể thao này là rất lớn. Thế vận hội Olympic còn là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Nó có lịch sử lâu đời và lấy cảm hứng từ các cuộc thi đấu thể thao của người Hy Lạp cổ đại.

2. FIFA World Cup

FIFA World Cup là sự kiện thể thao được tổ chức bốn năm một lần. Giành chức vô địch FIFA World Cup là mục tiêu của bất kỳ đội tuyển bóng đá quốc gia nào, vì vậy họ thi đấu như thể đang tham gia vào một cuộc chiến. Rõ ràng, bóng đá là môn thể thao vua và sự phổ biến của nó vượt trội hơn hẳn bất kỳ môn thể thao nào khác. FIFA World Cup lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1930 và kể từ đó đến nay, thế giới đã 32 lần được chứng kiến một trong những sự kiện thể thao hấp dẫn và lớn nhất hành tinh.

3. UEFA Champions League

UEFA Champions League là giải đấu bóng đá lớn nhất diễn ra ở châu Âu. Tham gia vào giải đấu là 32 câu lạc bộ châu Âu và họ phải thi đấu trong nhiều tháng để giành được danh hiệu cao quý nhất. UEFA Champions League còn được biết đến với tên gọi Europeans Cup. Giải đấu được thành lập vào năm 1955 và kể từ đó đã được cải tiến rất nhiều. UEFA Champions League thu hút sự quan tâm theo dõi của hầu hết tất cả mọi người từ khắp nơi trên thế giới.

4. Giải đua xe Công thức 1

Giải đua xe Công thức 1 là một giải đua xe chuyên nghiệp được tổ chức suốt năm tại nhiều đường đua khác nhau trên thế giới. Sự phổ biến của môn thể thao này là cực kỳ lớn, và bất kỳ giải Grand Prix nào được tổ chức cũng đều thu hút sự theo dõi của hàng nghìn người. Ban đầu, Giải đua xe công thức 1 chỉ có vài đường đua ở một số quốc gia. Nhưng hiện nay, giải có thể được tổ chức ở hầu hết mọi nơi trên thế giới.

5. Giải quần vợt Wimbledon

Giải quần vợt Wimbledon được tổ chức hàng năm vào tháng 6 và tháng 7 tại All England Lawn Tennis và Croquet Club ở Anh. Giải đấu này được bắt đầu vào năm 1877 và là giải quần vợt chuyên nghiệp lâu đời nhất. Được thi đấu tại giải Wimbledon và giành chức vô địch là mơ ước của bất kỳ tay vợt chuyên nghiệp nào. Sức hấp dẫn của giải đấu này là không thể tưởng tượng được.

Event organization.

Despite being a relatively new profession in Vietnam in recent years, Event organization is growing at a fast pace with the need to promote brand and new products of businesses. Needs to organize various events such as customer conferences, product launches, groundbreaking ceremonies, inauguration ceremonies, major competitions (television singing, sports competitions), seminars, exhibitions, etc. The increasing number shows the important role of event management for organizations and businesses.

There are many ways to understand what is event depending on the perspective of the insider. Marketers consider events to be a useful below-the-line tool that helps brands “communicate” with their target customers in the most accurate and impressive way. Event organizers, conferences, seminars … see the event as the end result of a series of logistics jobs that aim to meet attendees’ expectations …

Event management usually includes the following steps: brand research, identifying the target audience, setting event goals, developing key ideas, setting budgets and implementation plans. logistic, personnel and technical factors to implement the program, review and conduct other post-production activities to help prolong the effects of that event.

Tổ chức sự kiện.

Tuy là một nghề khá mới mẻ tại Việt Nam trong những năm gần đây, Tổ chức sự kiện đang phát triển với tốc độ nhanh chóng đi cùng nhu cầu quảng bá thương hiệu và sản phẩm mới của các doanh nghiệp. Nhu cầu tổ chức những sự kiện khác nhau như hội nghị khách hàng, ra mắt sản phẩm, lễ động thổ, lễ khánh thành, các cuộc thi lớn (thi tiếng hát truyền hình, hội thao), hội thảo, triển lãm… gia tăng càng cho thấy vai trò quan trọng của nghề tổ chức sự kiện đối với các tổ chức, doanh nghiệp.

Có nhiều cách hiểu thế nào là sự kiện tùy thuộc vào góc độ nhìn nhận của người trong nghề. Người làm marketing coi event là một công cụ below-the-line hữu ích giúp thương hiệu “giao tiếp” với những khách hàng mục tiêu một cách chuẩn xác và ấn tượng nhất. Người làm công tác tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo… nhìn nhận sự kiện là kết quả cuối cùng của một chuỗi các công việc hậu cần hướng đến việc thỏa mãn sự kỳ vọng của người tham dự…

Quản lý sự kiện thường bao gồm các bước: nghiên cứu thương hiệu, xác định đối tượng mà sự kiện hướng tới, đề ra mục tiêu của sự kiện, phát triển ý tưởng chủ đạo, lập ngân sách và kế hoạch triển khai, chuẩn bị logistic, nhân sự và các yếu tố kỹ thuật để thực hiện chương trình, tổng kết và tiến hành các hoạt động hậu kỳ khác giúp kéo dài hiệu ứng của sự kiện đó.

Summer Sonic 2018 in Japan

Summer Sonic 2018 will be more amazing than ever with great activities worldwide including: Coldplay, The Strokes, Radiohead and Underwworld. The festival will take place on a large main stage and other small stages according to each musical genre in both Chiba and Osaka.

Participants this year include Chance the Rapper, Beck, Shawn Mendes and Queens of the Stone Age rockers, among others.

Summer Sonic 2018 will be more amazing than ever – Photo: Summersonic

Music performed during the festival includes European and American music types such as hip-hop, rock, jazz, helping people bring a modern and vibrant atmosphere to attendees.

Fares to attend the festival are 16000 yen / person / day and 29000 yen / person / 2 days.

Before Summer Sonic, Sonic Mania and the performance of Nine Inch Nails, Marshmello and My Bloody Valentine will be played. Ticket price is 12000 yen plus additional 500 yen for drinks.

Time to organize: August 18-19, 2018
Location: Zozo Chiba Sea Stadium
How to move: 1km from Kaihin – Makuhari Station
How to book tickets: Customers can view ticket location information, how to order via the official website of the festival
www.summersonic.com.

In addition to the two major summer music festivals mentioned above, fans can participate in a number of other exciting music events such as: Rock in Japan Festival held on August 4,5,11,12 with the participation of famous rock and pop bands such as Uverworld, M-flo, Superfly, … at Ibaraki beach park; Rising Sun Rock festival takes place on August 10 and 12 in northern Hokkaido with Japanese rock and young artists Ame no Parade and Suiyoubi no Campanella. In addition, if you love the thrill and fun of drums, music lovers can participate in Earth Celebration festival of the Kodo drummer held annually on August 17-19 on Sodo Island, Japan. .