Origin and meaning of Vietnam’s mooncakes

Nguồn gốc và ý nghĩa bánh trung thu 2

The Mid-Autumn Festival is a familiar holiday and the third largest of the year in Vietnam. On this day, everyone will organize an offering of ancestral altars, light lanterns, gather with family to talk, drink tea and eat moon cakes.

Speaking of the symbol of the August full moon night, people immediately think of the familiar moon cake. But not everyone understands the origin and meaning of moon cakes. Stay tuned for the following article about this traditional dish.

Learn about mooncakes:
Mooncakes are the name used in Vietnam for cakes with sweet filling, often used during the Mid-Autumn Festival.

Cakes in Vietnam are usually in the shape of a circle, about 10cm diameter or square with an edge length of about 7-8 cm, width of about 4-5 cm.

Mooncakes also have many other more popular designs, such as mother pigs with cubs, carp …

Compared to Western cakes, moon cakes are much sweeter. Moon cake is also known in Chinese as Moon cake, in English is Moon cake.

The origin of moon cake
Moon cake originated from China and spread widely around the world, including Vietnam.

In China, there are many interesting legends about the origin and origin of moon cakes passed down by the ancients.

In the peasant uprising at the end of the Yuan Dynasty, led by Chu Nguyen Chuong and Luu Ba On.

While passing on the news and secret orders, people made round cakes, inserting additional papers stating the time of the uprising.

After that, these cakes with the news of exhortation were transmitted and became a safe and effective means of communication.

The estimated time indicated on the cake is the brightest moon night on the full moon night of the eighth lunar month. Later, the Chinese took this day and a cake to celebrate the event.

The meaning of moon cake
Although not originating from Vietnam, but for a long time, moon cakes have become a traditional dish during the Mid-Autumn Festival.

With a round full moon-like design, showing the union, all members of the family, gather together after many days of separation.

The types of moon cakes in Vietnam are diverse in style and taste, such as chewy cakes, scones, pork pie, fish cakes … which have different meanings.

According: Songday.

Nguồn gốc và ý nghĩa bánh trung thu của Việt Nam

Nguồn gốc và ý nghĩa bánh trung thu 2

Tết Trung Thu là ngày lễ quen thuộc và lớn thứ ba trong năm tại Việt Nam. Vào ngày này, mọi người sẽ tổ chức bày cỗ cúng bàn thờ tổ tiên, đốt đèn lồng, cùng quay quần bên gia đình trò chuyện, uống trà và ăn bánh trung thu.

Nói đến biểu tượng của đêm rằm tháng tám thì người ta lại nghĩ ngay đến món bánh trung thu quen thuộc. Nhưng không phải ai cũng hiểu hết được nguồn gốc và ý nghĩa của bánh trung thu. Hãy theo dõi bài viết sau đây về món bánh truyền thống này.

Tìm hiểu về bánh trung thu:
Bánh trung thu là tên gọi được dùng ở Việt Nam cho loại bánh nướng có nhân ngọt, thường được dùng trong dịp Tết Trung thu.

Bánh ở Việt Nam thường có dạng hình tròn, đường kính khoảng 10cm hay hình vuông có chiều dài cạnh khoảng 7-8 cm, chiều rộng khoảng 4-5 cm.

Bánh trung thu còn có nhiều kiểu dáng khác phổ biến hơn là kiểu lợn mẹ với đàn con, cá chép…

So với các loại bánh ngọt phương Tây, bánh trung thu có độ ngọt hơn rất nhiều. Bánh còn có tên gọi khác trong tiếng Trung là Nguyệt bánh, trong tiếng Anh là Moon cake.

Nguồn gốc của bánh trung thu
Bánh trung thu có nguồn gốc từ Trung Hoa và được truyền bá rộng rãi khắp thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tại Trung Quốc có nhiều truyền thuyết thú vị về nguồn gốc, xuất xứ của bánh trung thu được người xưa truyền lại.

Trong khởi nghĩa nông dân vào cuối thời nhà Nguyên, được lãnh đạo bởi Chu Nguyên Chương và Lưu Bá Ôn.

Trong lúc truyền đạt tin tức và mệnh lệnh bí mật, người dân đã làm ra những chiếc bánh hình tròn, nhét thêm tờ giấy ghi rõ thời gian khởi nghĩa.

Sau đó, những chiếc bánh này với tin tức hô hào khởi nghĩa được truyền đi và trở thành phương tiện liên lạc vừa an toàn, vừa hiệu quả.

Thời gian ước định được ghi trên bánh là thời điểm trăng sáng nhất trong đêm rằm tháng tám âm lịch. Về sau, người Trung Quốc lấy ngày này cùng chiếc bánh để kỷ niệm cho sự kiện ấy.

Ý nghĩa của bánh trung thu
Tuy không xuất xứ từ Việt Nam, nhưng từ rất lâu, những chiếc bánh trung thu đã trở thành món ăn truyền thống trong dịp tết Trung Thu hằng năm.

Với kiểu dáng tròn đầy như mặt trăng sáng trên cao, thể hiện sự đoàn viên, đầy đủ thành viên của gia đình, cùng quây quần bên nhau sau bao ngày xa cách.

Những loại bánh trung thu tại Việt Nam đa dạng về kiểu dáng, mùi vị như bánh dẻo, bánh nướng, bánh heo, bánh cá…được mang ý nghĩa khác nhau.

Theo Songday.

Banquet “Yoga” – a new trend of yoga practice is prevalent

A new style of yoga practice called “Yoga Rave” – ​​or “Yoga Party” is being enthusiastically responded by many people around the world. Yoga party is a combination of music, meditation and yoga. This movement comes from Argentina’s capital, Buenos Aires, and is spreading globally.

Ms. Giselle Baez – Yoga practitioner said: “Everyone feels full of life because there seems to be a close connection with each other when meditating. After that, everyone laughed, danced and felt very comfortable.”

Yoga parties like these help the practitioner feel refreshed just like going on a roller coaster. When meditating, the mental state of the people is very quiet, then becomes excitedly enthusiastic with yoga movements, as well as electronic dance music.

The first Yoga Party was held 6 years ago in Buenos Aires. To date, it has become a trend that attracts millions of people in more than 1,000 cities around the world to participate. In particular, anyone can attend the “Yoga Party”. Co-founder Rodrigo Bustos said: “This movement has crossed national borders, transcended cultural differences. It helps people unite through meditation, through yoga and faith. . “

The founders of the Yoga Party movement are members of the Living Arts Organization – a humanitarian organization in India – with the goal of helping people reduce stress and resolve conflicts in life. Coming to yoga parties, people practice and dance together, and then feel the joy in the soul, not from the outside entertainment activities.

Tiệc “Yoga” – một trào lưu tập yoga mới đang thịnh hành

Một trào lưu tập Yoga theo phong cách mới mang tên “Yoga Rave” – hay “Tiệc Yoga” đang được nhiều người trên thế giới nhiệt tình hưởng ứng. Tiệc Yoga là sự kết hợp giữa âm nhạc, thiền và các động tác yoga. Phong trào này xuất phát từ thủ đô Buenos Aires của Argentina và đang lan rộng ra toàn cầu.

Cô Giselle Baez – Người tập Yoga nói: “Mọi người đều cảm thấy tràn đầy sức sống bởi dường như có sự liên kết chặt chẽ với nhau khi cùng ngồi thiền. Sau đó, tất cả cùng cười đùa, nhảy múa và cảm thấy rất thoải mái.”

Những bữa tiệc Yoga như thế giúp tinh thần người tập sảng khoái như vừa đi tàu lượn. Khi ngồi thiền, trạng thái tinh thần của mọi người rất tĩnh lặng, sau đó trở nên vui vẻ cuồng nhiệt với các động tác yoga, cũng như những bài múa trên nền nhạc điện tử.

Tiệc Yoga được tổ chức lần đầu tiên cách nay 6 năm tại Buenos Aires. Đến nay, nó đã trở thành một trào lưu thu hút hàng triệu người tại hơn 1000 thành phố trên thế giới tham gia. Đặc biệt, bất cứ ai cũng có thể dự “Tiệc Yoga”. Anh Rodrigo Bustos – Nhà đồng sáng lập cho biết: “Phong trào này đã vượt qua biên giới quốc gia, vượt qua sự khác biệt về văn hóa. Nó giúp mọi người đoàn kết với nhau thông qua thiền, thông qua yoga và đức tin.”

Những người sáng lập phong trào Tiệc Yoga đều là thành viên của Tổ chức Nghệ thuật sống – một tổ chức nhân đạo ở Ấn Độ – với mục tiêu giúp mọi người giảm stress, hóa giải những mâu thuẫn trong cuộc sống. Đến với những bữa tiệc yoga, mọi người cùng nhau tập luyện và nhảy múa, rồi qua đó cảm nhận được niềm vui trong tâm hồn chứ không phải từ những hoạt động giải trí bên ngoài.

4.3 million tourists visit Danang in the first 6 months of 2019

In the first 6 months of 2019, the total number of visitors and tourists to Ho Chi Minh City. Da Nang is estimated at 4.3 million, equal to 52.8% of the plan, up 15.1%.

Accordingly, the number of accommodation guests served in the first 6 months of 2019 was estimated at 2,715 million, up 19.4% over the same period in 2018, of which, international visitors were estimated at 739,000, up 18.4 %.

In addition to promoting, promoting and developing tourism products, the city has organized a series of events such as the Danang International Fireworks Festival, large-scale and outstanding companion programs: Parade Street Carnival Art, Sunshine Dance, Flashmob Dance Competition; organize the Danang International Culinary Festival 2019; the program “Opening of sea tourism season 2019”; Program “Da Nang – Summer Meeting 2019” …

In particular, the introduction of 6 more domestic routes and 1 new international route (Da Nang – Chiangmai, Thailand) has contributed to attracting a large number of tourists to visit and travel in the city.

To accomplish the goal of welcoming 8.1 million visitors, including 3.1 million international visitors in 2019, besides promoting inspection and improving the quality of tourism services at businesses. Travel industry, guides, tourist transport units, hotels, tourist attractions, TP. Da Nang will continue to implement the Danang Tourism Development Project for the 2016-2020 period, developing tourism into a key economic sector, promoting promotion and promotion of destination introduction. Da Nang to potential markets at home and abroad …

according: VOV

4,3 triệu lượt khách du lịch đến Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2019

6 tháng đầu năm 2019, tổng lượng khách tham quan, du lịch đến TP. Đà Nẵng ước đạt 4,3 triệu lượt, bằng 52,8% kế hoạch, tăng 15,1%.

Theo đó, số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ trong 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 2,715 triệu lượt, tăng 19,4% so với cùng kỳ 2018, trong đó, khách quốc tế ước đạt 739.000 lượt, tăng 18,4%.

Bên cạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, phát triển các sản phẩm du lịch, thành phố đã tổ chức hàng loạt các sự kiện như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, các chương trình đồng hành quy mô và nổi bật: Diễu hành nghệ thuật Carnival đường phố, Vũ hội Ánh dương, Cuộc thi nhảy Flashmob; tổ chức Lễ hội Ẩm thực Quốc tế Đà Nẵng 2019; chương trình “Khai trương mùa du lịch biển 2019”; chương trình “Đà Nẵng – Điểm hẹn mùa hè 2019”…

Đặc biệt, việc đưa vào khai thác thêm 6 đường bay nội địa và 1 đường bay quốc tế mới (Đà Nẵng – Chiangmai, Thái Lan) đã góp phần thu hút đông đảo du khách đến tham quan, du lịch tại thành phố.

Để thực hiện mục tiêu đón 8,1 triệu lượt khách, trong đó có 3,1 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2019, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên, đơn vị vận chuyển khách du lịch, khách sạn, khu điểm du lịch, TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2020, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá giới thiệu điểm đến Đà Nẵng đến các thị trường tiềm năng trong và ngoài nước…

theo Vietnamjouney VOV

VIETNAMESE FESTIVAL IN JAPAN: EXCITING EVENTS YOU CAN’T LEAVE!

  1. BACKGROUND THE EVENTS FOR VIETNAMESE IN JAPAN

With an increasing number of foreigners living in Japan, the organization of events serving the community of the nations has become an indispensable spiritual activity. Annual festivals, music events, language clubs etc. becoming more and more familiar with foreign citizens living in Japan as well as with Japanese people who want to exchange and absorb international culture.

With the number of Vietnamese living in Japan second only to China, and Vietnam’s becoming one of Japan’s important strategic partners, activities related to Vietnam in Japan , especially outdoor festivals, attracting much attention of the Japanese press and being widely promoted to the Vietnamese community and local people. The quality and quantity of such events are also more concerned, and the number of visitors to the event is growing and the scale of the event is expanding.

2.VIETNAMESE FESTIVAL AT YOYOGI PARK (TOKYO)

The reason for this festival is said to be the largest of the year because it is the official and unique exchange event organized by the Vietnamese government abroad, and takes place in one of the large and famous parks. most in Tokyo. The political stature of the event is represented by the presence of the representative of Mr. Iwao Matsuda, Founder of the event, as well as the former Minister of Foreign Affairs of Japan, and Mr. Vu Hong Nam, Vietnamese Ambassador at Japan.

This is also a celebration of bilateral symbolic cultural exchange between Vietnam and Japan, with many art performances, culinary culture and music of Vietnam being introduced. In celebration of the 11th year of the festival (held for the first time in 2018), 2019 is considered the year of Mekong cooperation relations, because the Organizing Committee wishes to promote Japanese-Vietnam friendship and relations. with other countries in the Mekong region.

The opening part of the event will feature the appearance of young women in traditional Vietnamese dresses, performing with flower lights. This opening act will take place at 10:00 on Saturday 08/06/2019. Music and art performances will continue throughout the two days of the festival.

In particular, three of the famous artists who will contribute to the event are

Singer Yuumi Ishida (石田 優美) – a Japanese-Japanese and is a member of idol group AKB48
Singer Uyen Linh – a powerful vocalist who came out of the Vietnam Idol competition
Singer Pham Quynh Anh – former member of H.A.T group with a strong fan base
It is expected that the 2019 Vietnamese festival at Yoyogi Park will receive about 150,000 visitors. Among more than 80 booths participating in the festival, there are many food booths with traditional dishes, giving you the opportunity to “eat Vietnam” in just a short walk around the park. Engineers schedule your friends and family right away to not miss this rare “home” opportunity!

More information about the event: http://www.vietnamfes.net/. This event takes place annually but the location varies from year to year.

Also multiplying this article, Talent Hub would like to introduce you to some typical Vietnamese festivals of the year, in other regions of Japan.

3.VIETNAMESE FESTIVAL AT KANSAI

This festival is usually held in Nagoya City, Aichi Prefecture, and the detailed location also changes year by year. This is a highly anticipated festival in the Kansai region, because of its large scale and elaborately prepared by sponsors of such magnitude as Aeon mall, Saigon Tourist, Yamaha, etc.

Unfortunately, the festival of 2019 has passed, but you can follow the festival website here (http://www.vietnamfesta.com/) to get the fastest schedule next year.

4. VIETNAM FESTIVAL AT FUKUOKA

This is one of the few Vietnamese events held in Fukuoka (probably because the Vietnamese community living there is not as much as in Tokyo or Osaka). You can enjoy familiar Vietnamese cuisine in the music space and traditional dances. The 2019 event was sponsored by Vietnam Airlines and Seven Bank, along with many other large and small sponsors. The event was rated as one of the highlights for Tenjin Chuo Park (天神 中央 公園) – the event venue.

source and photos: Talenthub

Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản: Sự kiện hấp dẫn bạn không thể bỏ lỡ!

1. Bối cảnh diễn ra các sự kiện dành cho người Việt Nam tại Nhật Bản

Với số lượng người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản ngày một đông, việc tổ chức các sự kiện phục vụ cộng đồng người dân của các quốc gia đã trở thành một hoạt động tinh thần không thể thiếu. Những lễ hội thường niên, sự kiện âm nhạc, câu lạc bộ ngôn ngữ v.v. ngày càng trở nên quen thuộc với các công dân nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản cũng như với những người dân Nhật muốn giao lưu và tiếp thu văn hóa quốc tế.

Với việc số lượng người Việt Nam sinh sống tại Nhật đứng thứ 2 chỉ sau Trung Quốc, và việc Việt Nam trở thành một trong những đối tác chiến lược quan trọng của Nhật Bản, các hoạt động liên quan đến người Việt Nam tại Nhật Bản, đặc biệt là các lễ hội ngoài trời, thu hút nhiều sự chú ý của báo giới Nhật Bản và được quảng bá rộng rãi đến cộng đồng người Việt Nam lẫn người dân địa phương. Chất và lượng của những sự kiện như thế cũng được quan tâm hơn, và lượt khách tham quan sự kiện ngày một đông cũng như quy mô của sự kiện ngày một được mở rộng.

2. Lễ hội Việt Nam ở Công viên Yoyogi (Tokyo)

Sở dĩ lễ hội này được cho là lớn nhất trong năm vì đây là sự kiện giao lưu chính thức và duy nhất được tổ chức ở nước ngoài của chính phủ Việt Nam, và diễn ra ở một trong những công viên rộng lớn và nổi tiếng nhất Tokyo. Tầm vóc chính trị của sự kiện được thể hiện bằng sự có mặt của đại diện ông Iwao Matsuda, Người sáng lập sự kiện, đồng thời là Nguyên Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Nhật Bản, và ông Vũ Hồng Nam, Đại Sứ Việt Nam tại Nhật Bản.

Đây đồng thời là một lễ kỷ niệm trao đổi văn hóa mang tính biểu tượng song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản, với nhiều tiết mục nghệ thuật, văn hóa ẩm thực và âm nhạc của Việt Nam được giới thiệu. Nhân kỷ niệm năm thứ 11 của lễ hội (được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018), năm 2019 được xem là năm quan hệ hợp tác Mekong, vì Ban tổ chức mong muốn thúc đẩy mối giao hảo Nhật Việt cũng như quan hệ với các nước khác trong khu vực Mekong.

Phần khai mạc của sự kiện sẽ có sự xuất hiện của các thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam, trình diễn cùng đèn hoa đăng. Tiết mục mở màn này sẽ diễn ra vào lúc 10:00 ngày thứ bảy 08/06/2019. Các tiết mục âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật sẽ được tiếp nối trong suốt hai ngày diễn ra lễ hội.

Đặc biệt, ba trong số những nghệ sĩ nổi tiếng sẽ góp giọng trong sự kiện này là

  1. Ca sĩ Yuumi Ishida (石田優美) – mang hai dòng máu Việt Nhật và là thành viên của nhóm nhạc thần tượng AKB48
  2. Ca sĩ Uyên Linh – một giọng hát đầy nội lực bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol
  3. Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh – cựu thành viên nhóm H.A.T với lượng fan hùng hậu

Dự kiến lễ hội Việt Nam 2019 tại công viên Yoyogi này sẽ đón tiếp khoảng 150.000 lượt khách tham quan. Trong số hơn 80 gian hàng tham gia lễ hội, có rất nhiều gian ẩm thực với các món ăn đậm chất truyền thống, đem đến cơ hội cho bạn “ăn hết Việt Nam” chỉ trong một vòng dạo quanh công viên. Các bạn kỹ sư hãy lên lịch ngay với bạn bè và gia đình để không bỏ lỡ cơ hội “về quê” hiếm có này nhé!

Thông tin thêm về sự kiện: http://www.vietnamfes.net/. Sự kiện này diễn ra thường niên nhưng địa điểm có thay đổi tùy năm.

Cũng nhân bài viết này, Talent Hub xin giới thiệu đến bạn một số lễ hội Việt Nam tiêu biểu trong năm, tại các vùng miền khác của Nhật Bản.

3. Lễ hội Việt Nam tại Kansai

Lễ hội này thường được tổ chức tại thành phố Nagoya, thuộc tỉnh Aichi, và địa điểm chi tiết cũng thay đổi theo từng năm. Đây là một lễ hội rất được đón chờ tại khu vực Kansai, vì quy mô khá lớn và được chuẩn bị công phu bởi các nhà tài trợ tầm cỡ như Aeon mall, Saigon Tourist, Yamaha, v.v.

Tiếc là ngày lễ hội năm 2019 đã trôi qua, nhưng bạn có thể theo dõi trang web của lễ hội tại đây (http://www.vietnamfesta.com/) để được cập nhật nhanh nhất lịch lễ hội năm sau nhé.

4. Lễ hội Việt Nam tại Fukuoka

Đây là một trong số ít những sự kiện Việt Nam được tổ chức tại Fukuoka (có thể vì cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại đây không nhiều như ở Tokyo hay Osaka). Bạn có thể tận hưởng ẩm thực Việt Nam thân thuộc trong không gian âm nhạc và các vũ điệu truyền thống. Sự kiện năm 2019 được tài trợ bởi Vietnam Airlines và Seven Bank, cùng nhiều nhà tài trợ lớn nhỏ khác. Sự kiện được đánh giá là một trong những điểm nhấn nổi bật cho công viên Tenjin Chuo (天神中央公園) – nơi tổ chức sự kiện.

nguồn bài và ảnh : Talenthub

Tổ chức tiệc trên du thuyền

Trong những năm gần đây tổ chức tiệc trên tàu trong những dịp đặc biệt để kỷ niệm ngày cưới hoặc tiệc liên hoan cuối năm không còn là quá hiếm. ở Nhật Bản chúng tôi cũng có thể sắp đặt một bữa tiệc sang trọng và ý nghĩa dành cho gia đình hay bạn bè của bạn.

Tổ chức tiệc trên du thuyền có những hạn chế mà bạn cần cân nhắc như: bạn không thể dễ dàng quay tàu về chỗ đậu để lấy những thứ cần nếu không chuẩn bị kỹ. Hoặc bạn có thể thiếu rựu hoặc thức ăn … rất nhiều thứ mà chúng tôi sẽ cùng bạn lên kế hoạch trước cho hoàn hảo.

Bạn có thể lên kế hoạch sau đó liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể sắp xếp một cách hoàn hảo hơn cho bạn. Ngoài ra chúng tôi có thể lên ý tưởng nếu bạn chưa có một concept hay ý tưởng nào cho bữa tiệc của mình. Chỉ cần liên hệ với chúng tôi bạn sẽ có ngay những lựa chọn tuyệt vời cho bữa tiệc của mình.

Party on board in Japan

In recent years, holding a party on board on special occasions to celebrate the wedding day or year-end party is no longer too rare.  In Japan we can also arrange a luxurious and meaningful party for your family or friends.
 Partying on yachts has limitations that you need to consider: you cannot easily turn the boat around to get what you need if not prepared well.  Or you may lack pomegranate or food and the installation of the decoration is completely different from the onsite party ... a lot of things that we will plan with you are perfect.

 
You can plan then contact us so we can arrange a more perfect way for you.  Also we can come up with an idea if you don't have a concept or idea for your party yet.  Just contact Event21 you will have great options for your party right away.